Det här arbetade vi med under perioden 2011-2014

 • yttrande över upphandling av skärgårdstrafiken
 • synpunkter på den framtida hamnutformningen i Nynäshamn
 • yttrande över trafikförvaltningens remiss med förslag till trafikförbättrande åtgärder
 • yttrande till trafikförvaltningen över försöket med den nord-sydliga linjen, se fillista nedan
 • skrivelse till Haninge kommun, yttrande över detaljplan för Dalarö Strand, se fillista nedan.
 • skrivelse till Trafiknämnden om trafiken Boda-Åsättra-Husarö, se fillista nedan
 • skrivelse, pressmeddelande och flygblad  angående planerna på ett Nobelcenter på Blasieholmen i Stockholm. Se fillista nedan, ladda ner pdf.
 • deltagit i samrådsmöten som arrangerats av SLL:s Trafikförvaltning
 • skrivelse till Trafiknämnden "Försämringar väntar skärgården". Se fillista nedan, ladda ner pdf.
 • skrivelse till Trafiknämnden om hur viktigt det är att säkerställa trafik till samtliga bryggor som Waxholmsbolaget för närvarande bedriver trafik till. För att ta del av Trafikverkets Tillgänglighetsinventering av allmänna bryggor , kontakta expeditionen. 
 • Deltagande i samråd med SL om "Komplettering av regionalt trafikförsörjningsproram - samråd  om kollektivtrafik på vatten".
 • Skärgårdens Trafikantförenings svar till Stockholms Läns Landsting, RFI om skärgårdstrafiken.
 • Skrivelse till trafiklandstingsrådet Christer G Wennerholm inför förestående upphandling av Waxholmsbolagets skärgårdstrafik.
 • Skrivelse som sammanställts av SIKO och skrivits under av företrädare för Trafikantföreningen samt Företagarna Skärgården. Skrivelsen har uppmärksammats i senaste numret av tidningen Skärgården.
 • Skrivelse till ledamöterna i Trafiknämnden, Beredningen för sjötrafik, berörda landstingsråd samt företrädare för Waxholmsbolaget med anledning av händelseutvecklingen kring Waxholmsbolaget.
 • Skrivelse till Landstingets nya Trafiknämnd med en presentation av Trafikantföreningen och vår verksamhet
 • Uttalande vid Trafikantföreningens årsmöte den 28 april
 • Besvarande av brev från enskilda medlemmar i trafik- och bryggfrågor