Bryggrådsmöte 2020

  • 2020 års Bryggrådsmöte är pga pandemin tyvärr inställd.


Bryggrådsmöten är allmänna medlemsmöten som arrangeras av föreningens Bryggkommitté. Vid mötena behandlas frågor kring ångbåtsbryggor såsom underhåll och finansiering samt därutöver kajer och hamnar. Ångbåtsbryggor ägs som regel av samfällighetsföreningar eller motsvarande och det är också deras ansvar att underhålla, renovera eller låta bygga helt ny brygga.