Sidan uppdaterad 2021-12-01

Bryggrådsmöte 2021

Måndag den 22 november 2021 kl 18.30 i Hartwickska huset

Lars Nyberg, Trafikantföreningens ordförande, öppnade bryggrådet och hälsade alla välkomna.

Presentation: Sjötrafiken, 16 sidor

  • Åsa Tivelius, Trafikförvaltningen, affärsområdesansvarig
  • Robert Nordevi, Trafikförvaltningen, sjötrafikstrateg (ej närvarande)
  • Daniel Holst, Trafikförvaltningen, affärsförvaltare Fastighet Sjötrafik
  • Indrek Pöldma, Blidösundsbolaget/Transdev, bryggbesiktningar
  • Ove Humell (SVEFAB, bryggor och semaforer)

Presentation: Hur man renoverar en brygga, 31 sidor

  • Lennart Fridh, Stämmarsunds ångbåtsbrygga (som efter en lång juridisk process nu är i trafik igen, nyrenoverad och fin)

Länsstyrelsens rapport R2021:20 / Publikationen Replipunkter - porten ut i skärgården finns på Länsstyrelsens sajt att ladda ner (134 sidor).

Bryggkommittén


Efter drygt ett och ett halvt år med inställda möten och arrangemang, endast ett digitalt genomfört årsmöte, hyser föreningen gott hopp om att åter kunna bjuda in till ett riktigt möte i en samlingslokal.

 

Bryggrådsmöte 2020

  • 2020 års Bryggrådsmöte blev pga pandemin inställd.


Bryggrådsmöten är allmänna medlemsmöten som arrangeras av föreningens Bryggkommitté. Vid mötena behandlas frågor kring ångbåtsbryggor såsom underhåll och finansiering samt därutöver kajer och hamnar. Ångbåtsbryggor ägs som regel av samfällighetsföreningar eller motsvarande och det är också deras ansvar att underhålla, renovera eller låta bygga helt ny brygga.