Senaste Bryggrådsmöte hölls den 4 oktober 2018


Bryggrådsmöten är allmänna medlemsmöten som arrangeras av föreningens Bryggkommitté. Vid mötena behandlas frågor kring ångbåtsbryggor såsom underhåll och finansiering samt därutöver kajer och hamnar. Ångbåtsbryggor ägs som regel av samfällighetsföreningar eller motsvarande och det är också deras ansvar att underhålla, renovera eller låta bygga helt ny brygga.

OBSERVERA ATT DOKUMENTATION OCH PRESENTATION FRÅN DE SENASTE BRYGGRÅDSMÖTENA FINNS I UNDERMAPP TILL DENNA SIDA.