Waxholmsbolagets båtturlistor hösten 2020

Höstens turlistor finns nu på Waxholmsbolagets hemsida att studera och ladda hem.

  • Höstperioden: måndag 17 augusti - söndag 13 december
  • Notera att vissa turer endast går 17/8-13/9 samt 14/9-13/12

SL:s månadskort samt terminskort för skolbarn som betalning på Waxholmsbolagets turer:

År 2020: Lågsäsongen slutade den 7 maj och börjar på nytt den 14 september.

Hämtat från Waxholmsbolagets hemsida:

Under lågsäsong kan du resa med Waxholmsbolaget med SL:s periodbiljetter som gäller för 30 dagar eller längre. Lågsäsongen är från slutet av september till början av maj.


Vaxholmspendeln startar 2020-08-17 i SL:s regi. Mer här!


Anslutande SL-trafik på fastlandet är inte som tidigare inbakad i tabellen utan finns angivna på sidan om på respektive tabellblad.


STF:s anmärkningar:

Linje 17A/17B (Nämdötraden):

  • Notera att Saltsjöbanans anslutande tider Slussen - Saltsjöbaden samt busstrafiken Gullmarsplan - Tyresö-Trinntorp inte som tidigare finns angivna (inte heller i sommarens turlista 2020). Här förutsätts man känna till hur man kommer med kollektivtrafiken till respektive knutpunkt och söka tiderna i SL-appen.
  • Trots Nämdöbornas (fastboende som deltidsboende i Nämdöskärgården) ihärdiga önskemål om att trafikbryggan Björkviks brygga på Ingarö (som har bussanslutning direkt till Slussen och som genomgått en totalrenovering av Trafikverket) ska komma med på Nämdötraden igen finns den inte med i höstturlistan. Detta innebär en förlängd restid till fastlandet och att många helt enkelt väljer att hämta och lämna med egen båt i Björkvik istället för att ta Waxholmsbåten till Stavsnäs Vinterhamn.