Waxholmsbolagets båtturlistor hösten 2022

Tabeller (sommar och höst 2022) på Waxholmsbolagets hemsida

 • Höstperioden: måndag 22 augusti - lördag 10 december
 • Beställningsturer på hel trad är märkta med B eller C (beställningstur från särskild brygga är märkt med b)
 • Notera att tur märkt med H endast gäller från 22/8 till 18/9
 • Turer märkta med J gäller från 22/8 till 4/9
 • Turer märkta med K gäller från 22/8 till 6/11
 • Turer märkta med Q gäller från 19/9 till 10/12
 • Turer märkta med R gäller från 19/9 till 6/11
 • Turer märkta med T gäller från 3/10 till 10/12
 • Turer märkta med Y gäller från 7/11 till 10/12
 • SL:s periodkort gäller som betalning på Waxholmsbåtarna från 14/9. Se Biljetter på WÅAB-sajten!

Waxholmsbolaget stängde sina terminaler i september 2020

Terminalerna på Strömkajen, i Vaxholm och Stavsnäs vinterhamn stänger under lågsäsong

Terminalerna på Strömkajen och i Vaxholm kommer i fortsättningen endast att vara bemannade under vår/sommarsäsong. Terminalen i Stavsnäs vinterhamn är numera stängd för gott. Väntsalen är dock öppen och Värmdö Hamnar har sen tidigare redan tagit över ansvaret för öppettiderna. Om terminalen kommer att ha någon form av personlig bemanning återstår att se... Trafikavvikelser läggs upp på Waxholmsbolagets sajt och i WÅAB-appen.

Läs om detta i Tidningen Skärgårdens artiklar:

2020-09-03: Sämre service i Stavsnäs för resenärer och båtar

2020-08-29: Waxholmsbolaget stänger terminaler


STF:s anmärkningar:

Linje 17A/17B (Nämdötraden):

 • Trots Nämdöbornas (fastboende som deltidsboende i Nämdöskärgården) ihärdiga önskemål om att trafikbryggan Björkviks brygga på Ingarö (som har bussanslutning direkt till Slussen och som genomgått en totalrenovering av Trafikverket) ska komma med på Nämdötraden igen finns den ännu inte med på höst- och vårturlistan. Detta innebär en förlängd restid till fastlandet och att många helt enkelt väljer att hämta och lämna med egen båt i Björkvik istället för att ta Waxholmsbåten till Stavsnäs Vinterhamn.