Waxholmsbolagets båtturlistor höst 2020

Tabeller med mera på Waxholmsbolagets hemsida

Terminalerna på Strömkajen, i Vaxholm och Stavsnäs vinterhamn stänger under lågsäsong

Terminalerna på Strömkajen och i Vaxholm kommer i fortsättningen endast att vara bemannade under vår/sommarsäsong. Terminalen i Stavsnäs vinterhamn stängs för gott 21 september. Väntsalen är dock öppen och Värmdö Hamnar har sen tidigare redan tagit över ansvaret för öppettiderna. Om terminalen kommer att ha någon form av personlig bemanning återstår att se... Telefonsamtal till Stavsnästerminalen kopplas från och med 14 september automatiskt om till SL Kundtjänst/Waxholmsbolaget.

SIKO:s coronainfo för resenärer till och från skärgården:
(klicka på fotot för större bild)

levandeskärgård.se


Vaxholmspendeln startar 2020-08-17 i SL:s regi. Mer här!


Anslutande SL-trafik på fastlandet är inte som tidigare inbakad i tabellen utan finns angivna på sidan om på respektive tabellblad.


STF:s anmärkningar:

Linje 17A/17B (Nämdötraden):

  • Notera att Saltsjöbanans anslutande tider Slussen - Saltsjöbaden samt busstrafiken Gullmarsplan - Tyresö-Trinntorp inte som tidigare finns angivna (inte heller i sommarens turlista 2020). Här förutsätts man känna till hur man kommer med kollektivtrafiken till respektive knutpunkt och söka tiderna i SL-appen.
  • Trots Nämdöbornas (fastboende som deltidsboende i Nämdöskärgården) ihärdiga önskemål om att trafikbryggan Björkviks brygga på Ingarö (som har bussanslutning direkt till Slussen och som genomgått en totalrenovering av Trafikverket) ska komma med på Nämdötraden igen finns den inte med i höstturlistan. Detta innebär en förlängd restid till fastlandet och att många helt enkelt väljer att hämta och lämna med egen båt i Björkvik istället för att ta Waxholmsbåten till Stavsnäs Vinterhamn.