Harald LindbergPresentation, stadgar och strategi

Skärgårdens Trafikantförening bildades 1963 och är en partipolitiskt obunden, ideellt arbetande organisation som företräder alla trafikanter, hel- och deltidsboende eller turister i Stockholms Skärgård och Mälaren.

  • Föreningen har ca 800 enskilda medlemmar och därtill över 150 bryggföreningar, tomtföreningar och andra skärgårdsorganisationer.
  • Skärgårdens Trafikantförening är remissinstans i trafik- och skärgårdsfrågor och framför trafikanternas synpunkter på bl a trader, tider, båtar, biljettpriser och fraktpriser. 
  • Föreningen har flera arbetsgrupper, bl a en trafikkommitté som arbetar med spörsmål som rör skärgårdstrafiken och en bryggkommitté som är medlemmarna behjälplig bland annat vid ny- eller ombyggnation.
  • Trafikantföreningen samarbetar med trafikföretagen när det gäller planering av trafik och har löpande kontakt med myndigheter, rederier och lokaltrafiken på land.
  • I föreningens styrelse sitter representanter för alla passagerarkategorier, från olika delar av skärgården samt representanter från SIKO.
  • Föreningen verkar för en utökad kollektiv båttrafik i Stockholms hamn och närområde som komplement till kollektivtrafik på land.
  • Skärgårdens trafikantförening arrangerar Skärgårdsbåtens Dag en onsdagkväll i juni och ger i samband med det ut medlemsskriften Skärgårdsboken som innehåller årets alla båtturlistor samt skärgårdsrelaterad info inför sommaren.
  • Föreningens tidskrift, Skärgårdstrafikanten, med aktuella förenings-, trafik-, och skärgårdsfrågor utsändes till medlemmarna tre gånger per år.
  • Skärgårdens trafikantförening arrangerar årligen flera medlemsmöten som behandlar aktuella frågor rörande trafik, bryggor eller föredrag.