Skärgårdsbåtens Dag 2020 och 2021 - ställdes på grund av pandemin tyvärr in!

Skärgårdsbåtens Dag firades för första gången år 1964 med några av Waxholmsbolagets ångbåtar. Sedan dess har evenemanget vuxit till att innefatta ett flertal skärgårdsbåtar och tusentals resenärer samt åskådare, och firas varje år i början av juni i arrangemang av Skärgårdens trafikantförening.

På grund av den pandemi vi alla drabbats av kunde Skärgårdsbåtens dag inte genomföras den 10 juni 2020 som det var planerat. En liten förhoppning fanns att det skulle gå att skjuta upp evenemanget till september, men det blev av flera olika skäl omöjligt.

2020 var, precis som för många andra, ett annorlunda år. Detta gällde även 2021. Vi ser fram emot Skärgårdsbåtens dag 2022 istället och hoppas att den ska gå att genomföra då.

Ta hand om er alla!