Skärgårdsbåtens Dag 13 juni 2018

Det blev en lite kyligare dag efter sommarhettan tidigare. Ändå mycket folk och full verksamhet som vanligt!

Skärgårdstrafik för alla!

Bryggråd 4 oktober

Välkommen till Skärgårdens trafikantförenings
Bryggråd
OBS! torsdagen den 4 oktober 2018 kl. 18.30
Lokal Hartwickska huset, Gästabudssalen, S:t Paulsgatan 39 A (ingång från gatan).
Tunnelbanestation Mariatorget, busslinjer 55, 57, 66, 74, hållplats Krukmakargatan.

Observera att Bryggrådet hålls ett annat datum än det som annonserades i senaste numret av Skärgårdstrafikanten!
Program för bryggrådet skickas ut till medlemmarna i mitten av september.


Remissvar

Här finns föreningens yttrande över betänkandet SOU 2017:1 För Sveriges landsbygder en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd

Utvecklad pendelbåtstrafik i Stockholm

Ladda ner Skärgårdens trafikantförenings

Brev till Trafiknämndens ledamöter i Stockholms läns landsting.

Nobel Center på Blasieholmen

Skärgårdens trafikantförening är djupt kritisk mot förslaget till Nobelcenter på Blasieholmen.

Läs föreningens överklagande  av Stockholms kommun-fullmäktiges beslut här.

Tal av Trafikantföreningens ordf Lennart Rohdin vid manifestationen mot Nobel Center på Blasieholmen
torsdagen den 10 december
finns här.

Trafikantföreningens yttrande över den föreslagna ändringen av detaljplanen för ett Nobel Center på Blasieholmen (20 nov)

Ladda ner aktuell  (6 februari) skrivelse undertecknad av flera skärgårdsorganisationer om områdets betydelse för skärgårdstrafiken.

Här finns flygblad och pressmeddelande och  synpunkter på ansökan om bortledande av grundvatten på Blasieholmen.

 Trafikantföreningen har protesterat mot  planerna med att uppföra ett Nobelcenter på Blasieholmen. Läs vår skrivelse här eller under fliken Aktuellt.

 Skriv under upprop om att bevara tullhuset och hamnmagasinen på Blasieholmen  här.

 På Facebook finns en grupp med samma syfte.

Bli medlem

Medlemsavgiften för år 2018 är

för enskild medlem - 150 kr

för föreningar och organisationer m fl - 250 kr

Plusgiro 70 17 48 -6

Bankgiro 5118-6542

Som medlem får Du:

Skärgårdsboken i brevlådan i början av juni

Trafikbolagens höst- vinter- och vårturlistor per post (anmäl detta till expeditionen)

Föreningens medlemstidskrift Skärgårdstrafikanten, 3 nr / år

Kallelser till föreningsmöten, trafikråd, bryggråd och Skärgårdsbåtens Dag.

 

Välkommen till en av Stockholms skärgårds
största föreningar!

Skärgårdens Trafikantförening är en förening för alla som utnyttjar den kollektiva båttrafiken i Stockholms skärgård.

Som medlem i föreningen får du till sommaren Skärgårdsboken och tre gånger om året vårt medlemsblad Skärgårdstrafikanten. De medlemmar som har anmält det får dessutom alla Waxholmsbolagets turlistor direkt hem i brevlådan.

Bli medlem - sätt in 150 kr på pg 70 17 48 - 6

Vi  arrangerar årligen Skärgårdsbåtens Dag  ända sedan 1964 — en av de största folkfesterna i skärgården!

Trafikantföreningen samarbetar med trafikföretagen när det gäller planering av trafik och har löpande kontakt med myndigheter, rederier och lokaltrafiken på land. Föreningen har verkat för en utökad kollektiv båttrafik i Stockholms hamn och närområde som komplement till kollektivtrafik på land. För att kunna fortsätta vårt arbete behöver vi bli många fler!

 

 

 Texter och bilder till hemsidan av Bengt Adamsson, Stig Dingertz, Marianne Jonsson,

Lars Berglöf, Gunnar Lefrell, Bo Lagerqvist m fl.