Sidan reviderad 2024-06-21

Waxholmsbolaget sommar 2024

Läs om sommarens skärgårdstrafik på WÅAB-sajten här!

 • Sommarturlistan startar på själva midsommarafton, fredag 2024-06-21 och gäller till och med söndag 2024-08-18
 • Nord/Syd-linjen, tabell 40, startar måndag 2024-06-24 och gäller till och med söndag 2024-08-18

Här ett utdrag från sidan 62 i Skärgårdsboken 2024, av Lars Berglöf

Sommarturlistor 2024 (Waxholmsbolaget)

Första sommaren med en ny pendelbåtslinje; 84. Förr i världen, när trafiken med passagerarbåtar till Torsbyfjärd var väldigt intensiv – läs mer om det i årets artikel i Skärgårdsboken – var resor till Ålstäket (Viks brygga) väldigt populärt, för närheten till Grisslinge havsbad. Återstår att se om linje 84 kommer att locka utflyktsresenärer till Grisslinge, med goda badmöjligheter, i sommar. Trafiken på linje 84 upprätthålls enligt i huvudsak samma turlista som under våren 2024.

Årets sommarturlista i skärgårdstrafiken är bekant, det mesta är det samma som förra året. Norrskärs kvällstur måndag-fredag är senarelagd med 35 minuter till 18.35 från Strömkajen till Ramsö och åter.

Möjatraden har en ny tur mitt på dagen måndag-fredag, från Strömkajen med m/s Söderarm eller m/s Sandhamn 11.30. Resenärer från Sollenkroka åker med en V-båt till Gällnönäs och byter där för fortsatt resa till Möjatradens bryggor till och med Berg. Traden får därmed också ytterligare en intur på eftermiddagen. Sträckan Stora Kalholmen-Dragedet-Berg-Stavsudda-Sollenkroka har också fått en ny intur lördag kväll. Den utökade trafiken på Möjatraden förefaller ha tillkommit som en kompensation för att Cinderellabåtarna inte längre trafikerar denna del av mellanskärgården.

Söndagsförmiddagar ersätts Silverö av Waxholm I på sträckan Vaxholm-Grundvik och efterföljande intur går via Vaxholm till Stockholm och anlöper mellanliggande bryggor på vägen och avlastar därmed m/s Sjögull på sin förmiddagstur från norra skärgården i sommar utan andra anlöp mellan Vaxholm och Stockholm än Höganäs, Gåshaga och Hasseludden.

Det noteras en del tidsjusteringar i skärgårdstrafiken anpassade till ändrade buss- eller tåganslutningar och en hel del justeringar av turer och tider för att anpassa trafiken till det väsentligt färre antal kajplatser som finns att tillgå i Vaxholm, som en följd av ombyggnadsarbetena av kajerna i skärgårdsstaden. // Lars BerglöfTurlistor sommar 2023 med Waxholmsbolaget

 • Notera att fartygen kan ändras på sommarturlistans sista dag, söndag 20/8, då de samtidigt flyttar till andra destinationer/replipunkter som är anpassade till höstens trader. Det kan innebära att resenärer kan få byta fartyg under resans gång mot fastlandet.

Nord/Syd-linjen: Tabell 40 (26/6-28/8 2021) trafikerar sen 2015 hela Stockholms skärgård direkt efter midsommarhelgen varje dag från Arholma/Norrtälje i norr (omstigning till Monsun för Arholma på Lidö) och Nynäshamn i söder. Norra delen trafikeras av Sunnan och den södra delen av Dux, linjen möts i Sandhamn.

Observera att Trafikförvaltningen och SL ej tillhandahåller tryckta tabeller och istället hänvisar trafikanterna till appar, hemsidor och pdf:er.

 • Betala med SL-appen på Waxholmsbåtarna. Mer om hur det funkar på WÅAB-sajten här!
 • Sök hela resan i SL-appen (landtrafik+sjötrafik). WÅAB-appen visar enbart båttrafiken, men varnar för tillfälliga ändringar. Man kan även se trafiken i realtid.
 • Trafiken till och från Edö brygga återupptas från och med fredag 7 juli enligt gällande sommarturlista.
 • Trafiken till och från Norra Tynningö brygga återupptas från och med onsdag 5 juli enligt gällande sommarturlista. Undantag för turerna med fartygen Norrskär, Storskär och Västan, som inte anlöper bryggan. Inför återupptagandet av trafiken till Tynningö har det minst sagt varit en hel del strul.
 • Ett fel i Skärgårdsboken 2023, tabell 26 Strömkajen-Rödlöga på sidan 186. Sista bryggan (Rödlöga) har tyvärr fallit bort i boken. I Waxholmsbolagets tabell och i appen finns den med. Mer här!

Läs om sommartrafikens nyheter, av Lars Berglöf. Återges även i Skärgårdsboken 2023.

Sommaren 2023 varar i 59 dagar. I alla fall när det gäller Waxholmsbolagets sommarturlista i skärgårdstrafiken och SL:s pendelbåtslinjer.
Sommarturlistan börjar att gälla på midsommarafton, den 23 juni och varar till den 20 augusti. Undantaget är Nord/Syd-linjen där trafiken
inleds den 26 juni och Djurgårdsfärjan, linje 82, där sommaren inleddes redan i början av juni. Fristående rederiers linjetrafik i skärgården,
pendelbåtstrafik och Mälaren följer som regel samma sommarperiod, inte minst om båttrafiken turer anpassas efter anslutande busstrafik.

  Sommaren i skärgårds- och pendelbåtstrafiken bjuder på några nyheter. I norra skärgården ersätts Sjögull/Sjöbris av m/s Mysing
vid kvällsavgångarna söndag-torsdag från Strömkajen till Söderöra/Rödlöga. Sjögull och Sjöbris upprätthåller förmiddagsavgångarna
från Stockholm, med nya avgångstider jämfört med förra sommaren.

    I mellanskärgården har m/s Gällnö en tur måndag-fredag 09.20 från Stockholm till Lindalssundet, Södra Grinda och Boda som komplement
och förstärkning till förmiddagsturen Stockholm-Södra Ingmarsö. Sträckan Sippsö-Edö-Husarö har en förbindelse måndag-fredag för gods
och passagerare, med anslutning från Stockholm 10.30 till Sippsö.

Traden från Åsättra till bl.a. Finnhamn, Husarö och Möja har tidigare haft tabellnummer 12 C och D men fick vid vårturlistan 2023 ett eget
separat nummer; 10. 

   På Nord/Syd-linjen upprätthålls trafiken Nynäshamn-Sandhamn med m/s Dux, fartyget som fram till våren 2023 har burit namnet Octava.
De senaste somrarna har det varit m/s Symfoni, som har gått på södra delen av den traden. När Dux i sommar går på Nord/syd ersätts det fartyget i trafiken från Dalarö till Ornös västra och östra sida av fartygen m/s Draken och m/s Vindöga.

   På pendelbåtslinje 89, Klara Mälarstrand-Kungshättan-Tappström utökas trafiken under sommarens två första samt två sista veckor
måndag-fredag. Antalet turer motsvarar de under vårturlistan men med avgångstider anpassad till sommarens förutsättningar. Under
högsommaren, 10 juli-4 augusti samt vid veckoslut är tidtabellen identisk med förra sommaren.

Ta en lusttur med Waxholmsbolagets klassiska fartyg Storskär, Norrskär och Västan.

Nord/Syd-linjen: Tabell 40 (26/6-28/8 2021) trafikerar sen sju år tillbaka hela Stockholms skärgård direkt efter midsommarhelgen varje dag från Arholma/Norrtälje i norr och Nynäshamn i söder. Norra delen trafikeras av Sunnan och den södra delen av Lux, linjen möts i Sandhamn.

Observera att Trafikförvaltningen och SL ej tillhandahåller tryckta tabeller och istället hänvisar trafikanterna till appar, hemsidor och pdf:er.


Aktuella turlistor sommar 2022 med Strömma (Cinderellabåtarna bland annat)

I Skärgårdsboken 2022 sidorna 202-217 hittar man en bra sammanställning av resor och tidtabeller med Strömmas fartyg.

Utfärder med Ångfartyget Blidösund

I Skärgårdsboken 2022 sidorna 180-181 finns datum för olika kvällskryssningar och heldagsutflykter.

Trafikantföreningens tabellsamling med Saltsjö- och Mälarinfo, är numera de enda sommarturlistor som ges ut i tryckt form. Årets Skärgårdsboken är skickad till Trafikantföreningens medlemmar. Boken kommer dessutom att finnas till försäljning på Waxholmsbolagets båtar, tack vare Blidösundsbolagets försorg samt ombord på Strömmas fartyg. Böcker kan även hittas på publika platser på skärgårdsöarna som turistbyråer, vandrarhem, skärgårdsmuseum och liknande. Bestämmer man sig för att bli ny medlem sommaren 2022, där boken finns tillgänglig, får man Skärgårdsboken 2022 direkt i handen. Håll utkik!

Ladda hem årets kampanjaffish som pdf här!

Enskild medlem år 2022 = 150 kr

Föreningar och organisationer år 2022 = 350 kr

 • plusgiro: 70 17 48 - 6
 • bankgiro: 5118 - 6542
 • Swish: 123 352 78 35 / Uppge namn och mejladress i meddelande!