Remissyttranden 2020

I år pågår två sjötrafikutredningar:

  • Den framtida sjötrafiken från 2025
  • T21 (SL och WÅAB:s trafikförändringar december 2020 till december 2021)

Sjötrafikutredningen 2025, remissvar 2020-09-25

Skärgårdens Trafikantförening har nu skickat in föreningens remissvar samt ett pressmeddelande:

Pressmeddelande 2020-09-25 Skärgårdens Trafikantförening gällande Sjötrafikutredningen 2025

Remissvar 2020-09-25 Skärgårdens Trafikantförening: Sjötrafikutredningen del 1

Öppet brev från Skärgårdens Trafikantförening 2020-06-24 till Trafiknämnden Region Stockholm.
Publicerad
i Tidningen Skärgården Debatt 2020-07-09

Sjötrafikutredningen - bil eller båt till skärgården?


Trafikantföreningens Trafikkommitté tackar för synpunkter från medlemmar och medlemsföreningar. De sammanställs nu i ett remissvar till Trafikförvaltningen, Region Stockholm.

Trafikförvaltningens remissunderlag nedan:

Svajig ekonomi i Waxholmsbolaget, resultatet av minskat resande och ökade kostnader:

Tidningen Skärgården 2020-09-16: Statligt stöd krävs för att hålla trafiken flytande

Skärgårdstrafik från Strömkajen - eller inte:

Tidningen Skärgården 2020-08-31: Heta känslor kring framtidens sjötrafik

DN 2020-08-25: Skärgårdsbåtarna kan flyttas ut från Strömkajen

Insändare i DN 2020-08-26: Bevara skärgårdstrafiken från centrala Stockholm


T21, remissvar 2020-05-20

Skärgårdens Trafikantförening har per 2020-05-20 lämnat sitt remissyttrande.