Remissyttranden 2020

I år pågår två sjötrafikutredningar:

  • Den framtida sjötrafiken från 2025
  • T21 (SL och WÅAB:s trafikförändringar december 2020 till december 2021)

Sjötrafiken 2025, remissvar 2020-09-25

Senast 1 september 2020 vill Trafikantföreningens Trafikkommitté ha in synpunkter från medlemmar och medlemsföreningar, som därefter sammanställs i ett remissvar till Trafikförvaltningen, Region Stockholm.

Underlag nedan:

Öppet brev från Skärgårdens Trafikantförening 2020-06-24 till Trafiknämnden Region Stockholm, publicerad i Tidningen Skärgården 2020-07-09


T21, remissvar 2020-05-20

Skärgårdens Trafikantförening har per 2020-05-20 lämnat sitt remissyttrande.