Sidan uppdaterad 2024-05-03

Remisser, yttranden och insändare 2020-2024


Remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 2024/2025 (T25)

T25:an publicerad 5/4 2024


2024-03-13

Glöm inte Nämdö i nya nationalparken!

Skärgårdens Trafikantförening är positiv till Naturvårdsverkets förslag till nationalpark i Nämdöskärgården. Men föreningen pekar på att närheten till Nämdö behöver tas tillvara bättre och att det inte räcker att bara locka turister under sommarmånaderna.

Trafikantföreningen anser att den föreslagna nationalparken har förutsättningar att bidra till det övergripande mål för skärgården som Trafikantföreningen arbetar för: En god skärgårdstrafik för alla trafikantgrupper för att bidra till en levande skärgård, vilket i sin tur betyder en rik och livskraftig miljö över och under vattenytan och en skärgård som är befolkad under hela året med ett livskraftigt näringsliv.

Den föreslagna nationalparken kan stärka attraktiviteten för Stockholms skärgård och medverka till att öppna skärgården för alla besökare; svenskar och internationella besökare och oavsett om de kommer i egna båtar eller på annat sätt, understryker Trafikantföreningen i sitt yttrande.

Men i sitt remissvar efterlyser föreningen ett regionalt perspektiv. I arbetet med internationella besökare och säsongsförlängningen under hösten borde det närbelägna Nämdö, med sitt serviceutbud och sin åretrunttrafik, lyftas fram som en entrépunkt till nationalparken vid sidan om Bullerö. Likaså bör det bli tydligare vilka kvaliteter nationalparken, nära en storstadsregion, har under vår och höst och inte bara under sommaren.

Trafikantföreningen framhåller slutligen att det är viktigt att ta vara på den nuvarande snabba tekniska utvecklingen av fartyg för att minska störningar i den känsliga miljön när det gäller minskade utsläpp, skador på stränder och grunda bottnar samt för att hålla bullret nere.

Mer om bildandet av en marin nationalpark i Nämdöskärgården

Läs mer om den kommande marina Nationalparken på Länsstyrelse-sajten via länken här!

Artiklar i ämnet, många turer har det varit...


 

Pågående sjötrafikutredning: Den framtida sjötrafiken 2025 samt förändringar i trafiken inför kommande år.

Remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 2023/2024 (T24)

T24:an publicerad så sent som 28/4 och såsom utlovat i senaste Skärgårdstrafikanten skall aktuella delar publiceras på trafikantföreningens hemsida.

Tyck till om nästa regionala trafikförsörjningsprogram för kollektivtrafiken i Stockholms län 2035


T23, remissvar 2022-06-10

Skärgårdens Trafikantförening har per 2020-06-10 lämnat sitt remissyttrande på trafikförändringar 2023 (T23).

Resultaten från remissomgång 2, Sjötrafikutredningen

Öppet möte den 17 november 2021, digitalt där ett 20-tal deltagare från olika organisationer deltog

Sjötrafikutredningen 2025, remissvar, 2:a omgången 2021-09-27

Riktlinjer trafikbryggor, remissvar 2021-09-29

Läs årets insändare av föreningens ordförande Lars Nyberg:


 

T22, remissvar 2021-06-04

2021-10-27, artikel i Tidningen Skärgården: Så blir sjötrafiken 2022

Skärgårdens Trafikantförening har per 2020-06-04 lämnat sitt remissyttrande på trafikförändringar 2022 (T22).


 

Sjötrafikutredningen 2025, remissvar 2020-09-25

Trafikantföreningens ordförande Lars Nyberg i Tidningen Skärgården 2020-10-08:

"Den 25 september var sista dagen att inkomma med svar på sjötrafikutredningens remiss. Hittills har 75 svar inkommit. Kritiken låter inte vänta på sig, skriver Tidningen Skärgården.
- Enkäten är värdelös i sammanhanget och man har inte alls tagit tillvara på kunskapen som finns i skärgården. Ingen under 18 år eller deltidsboende är tillfrågade. Vi har inte skrivit det rakt ut, men många säger det: gör om, säger Lars Nyberg, ordförande i Skärgårdens trafikantförening."

Läs hela artikeln här: "En alltför svartvit utredning"

Skärgårdens Trafikantförenings remissvar samt ett pressmeddelande:

Pressmeddelande 2020-09-25 Skärgårdens Trafikantförening gällande Sjötrafikutredningen 2025

Remissvar 2020-09-25 Skärgårdens Trafikantförening: Sjötrafikutredningen del 1

Öppet brev från Skärgårdens Trafikantförening 2020-06-24 till Trafiknämnden Region Stockholm.
Publicerad
i Tidningen Skärgården Debatt 2020-07-09

Trafikförvaltningens remissunderlag nedan:

Svajig ekonomi i Waxholmsbolaget, resultatet av minskat resande och ökade kostnader:

Tidningen Skärgården 2020-09-16: Statligt stöd krävs för att hålla trafiken flytande

Skärgårdstrafik från Strömkajen - eller inte:

Tidningen Skärgården 2020-08-31: Heta känslor kring framtidens sjötrafik

DN 2020-08-25: Skärgårdsbåtarna kan flyttas ut från Strömkajen

Insändare i DN 2020-08-26: Bevara skärgårdstrafiken från centrala Stockholm

T21, remissvar 2020-05-20

Skärgårdens Trafikantförening har per 2020-05-20 lämnat sitt remissyttrande.

 T21  - Trafikförvaltningens förslag 2020-09-23  till Trafiknämnden 2020-10-19 

Bunkviks brygga på Nämdö - utanför sommarsäsongen.
Foto: Nilla Söderqvist