Sidan uppdaterad 2023-01-14

Remissyttranden och insändare 2020-2022

Pågående sjötrafikutredning: Den framtida sjötrafiken från 2025 samt förändringar i trafiken inför kommande år.

T23, remissvar 2022-06-10

Skärgårdens Trafikantförening har per 2020-06-10 lämnat sitt remissyttrande på trafikförändringar 2023 (T23).

Resultaten från remissomgång 2, Sjötrafikutredningen

Öppet möte den 17 november 2021, digitalt där ett 20-tal deltagare från olika organisationer deltog

Sjötrafikutredningen 2025, remissvar, 2:a omgången 2021-09-27

Riktlinjer trafikbryggor, remissvar 2021-09-29

Läs årets insändare av föreningens ordförande Lars Nyberg:


 

T22, remissvar 2021-06-04

2021-10-27, artikel i Tidningen Skärgården: Så blir sjötrafiken 2022

Skärgårdens Trafikantförening har per 2020-06-04 lämnat sitt remissyttrande på trafikförändringar 2022 (T22).


 

Sjötrafikutredningen 2025, remissvar 2020-09-25

Trafikantföreningens ordförande Lars Nyberg i Tidningen Skärgården 2020-10-08:

"Den 25 september var sista dagen att inkomma med svar på sjötrafikutredningens remiss. Hittills har 75 svar inkommit. Kritiken låter inte vänta på sig, skriver Tidningen Skärgården.
- Enkäten är värdelös i sammanhanget och man har inte alls tagit tillvara på kunskapen som finns i skärgården. Ingen under 18 år eller deltidsboende är tillfrågade. Vi har inte skrivit det rakt ut, men många säger det: gör om, säger Lars Nyberg, ordförande i Skärgårdens trafikantförening."

Läs hela artikeln här: "En alltför svartvit utredning"

Skärgårdens Trafikantförenings remissvar samt ett pressmeddelande:

Pressmeddelande 2020-09-25 Skärgårdens Trafikantförening gällande Sjötrafikutredningen 2025

Remissvar 2020-09-25 Skärgårdens Trafikantförening: Sjötrafikutredningen del 1

Öppet brev från Skärgårdens Trafikantförening 2020-06-24 till Trafiknämnden Region Stockholm.
Publicerad
i Tidningen Skärgården Debatt 2020-07-09

Trafikförvaltningens remissunderlag nedan:

Svajig ekonomi i Waxholmsbolaget, resultatet av minskat resande och ökade kostnader:

Tidningen Skärgården 2020-09-16: Statligt stöd krävs för att hålla trafiken flytande

Skärgårdstrafik från Strömkajen - eller inte:

Tidningen Skärgården 2020-08-31: Heta känslor kring framtidens sjötrafik

DN 2020-08-25: Skärgårdsbåtarna kan flyttas ut från Strömkajen

Insändare i DN 2020-08-26: Bevara skärgårdstrafiken från centrala Stockholm

T21, remissvar 2020-05-20

Skärgårdens Trafikantförening har per 2020-05-20 lämnat sitt remissyttrande.

 T21  - Trafikförvaltningens förslag 2020-09-23  till Trafiknämnden 2020-10-19