Remissyttranden 2020

I år pågår två sjötrafikutredningar:

  • Den framtida sjötrafiken från 2025
  • T21 (SL och WÅAB:s trafikförändringar december 2020 till december 2021)

Sjötrafiken 2025, remissvar 2020-09-25

Underlag nedan:


T21, remissvar 2020-05-20

Skärgårdens Trafikantförening har per 2020-05-20 lämnat sitt remissyttrande.