Dokumentation och presentation från bryggrådsmötena 2017 och 2018