Skärgårdsbåtens Dag 2021 - onsdag 16 juni - måste tyvärr ställas in!

För att vi om möjligt ska kunna genomföra Skärgårdsbåtens Dag detta år, när pandemin ännu ej är över och Vaxholms stad inte kommer att hålla sitt evenemang på kajen, tittar man på att kanske kunna genomföra evenemanget i slutet av sommaren 2021.

Det kräver dock att många andra aktörer - i Vaxholm - kan ställa om, vilket kanske inte är alltför troligt.

Skärgårdsbåtens dag 2019-06-12, Strömkajen.
Fler foton på FB-sidan.

Foto: Nilla Söderqvist

Skärgårdsbåtens Dag firades för första gången år 1964 med några av Waxholmsbolagets ångbåtar. Sedan dess har evenemanget vuxit till att innefatta ett flertal skärgårdsbåtar och tusentals resenärer samt åskådare, och firas varje år i början av juni i arrangemang av Skärgårdens trafikantförening.

På grund av den pandemi vi alla drabbats av kunde årets Skärgårdsbåtens dag inte genomföras den 10 juni som det var planerat. En liten förhoppning fanns att det skulle gå att skjuta upp evenemanget till september, men det blev av flera olika skäl omöjligt.

2020 var, precis som för många andra, ett annorlunda år. Detta gäller troligtvis även 2021. Vi ser fram emot Skärgårdsbåtens dag 2022 istället och hoppas att den ska gå att genomföra då.

Ta hand om er alla!

Skärgårdsbåtens dag, filmer på YouTube

Ungefärligt program för Skärgårdsbåtens Dag:

Båtarna avgår kl 18.15 från Strömkajen, ombordstigning från 17.30. Färden till Vaxholm brukar gå i kortege med flaggskeppet s/s Storskär i täten. Ankomst till Vaxholm kl 19.45 - 20.00.

På kajen i Vaxholm möter Sjövärnskårens musikkår. Blåkragade sjövärnskårister svarar för flaggornas nedhalning kl 21.00. Lions bjuder på fest med försäljning, lotterier, dansbana med levande musik. I Vaxholms stad pågår även andra aktiviteter med öppna butiker bl a.

Kl 21.30 avgår båtarna från Vaxholm mot Stockholm.