Skärgårdsboken - varje sommar sedan 1964

Från och med Skärgårdsboken 2020 var det den enda platsen där sommarens båttidtabeller fanns samlade i tryckt form! För mer info om Waxholmsbolagets sommarturlistor 2021, se undersidan här!

Arbetet med 2021 års utgåva av Skärgårdsboken blev även i år, delvis på grund av coronapandemin, försenad, men är nu på tryckeriet och bör komma till medlemmarna strax efter midsommar.

Skärgårdsboken 2021 kommer dessutom att finnas för försäljning ombord på båtarna i Waxholmsbåttstrafiken tack vare Blidösundsbolaget. De kommer också, liksom förra året, att finnas utplacerade på publika platser på skärgårdsöarna som turistbyråer, vandrarhem och liknande. Håll utkik på skärgårdsöarna i början av juli, hälsar redaktionen.

 

Flertalet årgångar av Skärgårdsboken finns till salu på Skärgårdens Trafikantförenings och Stiftelsen Skärgårdsbåtens gemensamma kansli.

Skärgårdsboken i behändigt fickformat

Skärgårdens trafikantförening ger ut Skärgårdsboken i början av juni – en praktisk bok i behändigt fickformat med sommarens alla turlistor, fartygsförteckning, utflyktsmål  i skärgården och Mälaren, skärgårdshandlare, restauranger, artiklar om Stockholms skärgård och förteckningar över föreningar, företag, organisationer och enskilda medlemmar i Skärgårdens Trafikantförening. Boken skickas till medlemmarna samt finns att köpa i bokhandeln, turistbyråer och på Trafikantföreningens expedition.

Båtturlistor förr

Skärgårds- och mälarrederiernas turlistor publicerades förr i världen vanligtvis genom annonsering i dagstidningar. Waxholmsbolaget utgav flertalet år 1913-1963 sommartid häften med rederiets turlistor. Andra rederier som Trafik AB Mälaren-Hjälmaren och Stockholms Ångslups AB hade turlistehäften och härutöver fanns ångbåtskartor och skärgårdsböcker som ibland även innefattade sammanställningar över rederiers turlistor och annan skärgårdsinformation.

Trafikantföreningen tar över 1964

År 1964 övertog Skärgårdens Trafikantförening utgivningen från Waxholmsbolaget och utvecklade tidtabellsbroschyren att även omfatta andra rederier. Tio år senare blev namnet på föreningens årsbok Skärgårdsboken och innehållet i boken utökades.

Skärgårdsbokens innehåll

I Skärgårdsboken har även funnits en skärgårdsartikel, som behandlar ämnen kring övärldens geografi, historia eller naturmiljö. I tidigare årgångar författades artiklarna av Bertil Hedenstierna och åren 1996-2012 har författaren och fotografen Nils-Erik Landell skrivit dessa betraktelser.
   Varje årgång innehåller också en artikel om skärgårds- eller mälarbåtar eller deras trafik, se förteckning nedan.
   I 2013-års Skärgårdsboken var artikeln en redogörelse för Trafikantföreningens tillkomst och verksamheten genom åren, författad av Gunnar Lefrell. Detta med anledning av föreningens 50-årsjubileum.
  
I Skärgårdsboken finns register över trafikantföreningens styrelse, medlemmar och medlemsföreningar. En presentation av SIKO, av organisationen jämte styrelse, en länsstyrelsens råd om allemansrätten, information om Intressanta utflyktsmål och livsmedelsbutiker på öarna.
   Boken innehåller även ett fartygsförteckning, register över skärgårdens och Mälarens passagerarfartyg med längd, bredd, byggnadsår, byggnadsvarv, maskinstyrka, hastighet, passargerarantal m.m.

Skärgårdsboken – fartygsartiklar sedan 1974

 • Skärgårdsboken 2021: »Skärgårdstrafik till Möja i 140 år» av Lars Berglöf
 • Skärgårdsboken 2020: »Åter båttrafik till Tappström och Kungshatt» av Lennart Rydberg
 • Skärgårdsboken 2019: »Ångfartyget Motala Express - En frigiven vätternfånge» av Ragnar Magnander
 • Skärgårdsboken 2018: »Blidösundet – Från nyttotrafik till nöjessegling!» av Gunnar Lefrell
 • Skärgårdsboken 2017: »Disa och Vesta» av Gunnar Söderberg
 • Skärgårdsboken 2016: »Nya entrepenörer i Skärgårdstrafiken»
 • Skärgårdsboken 2015: »Systrarna från Lidingö» av Anders Alerup
 • Skärgårdsboken 2014: »Två systrar från Ådalen» av Lars Berglöf
 • Skärgårdsboken 2013: »Skärgårdens Trafikantförening 50 år» av Gunnar Lefrell
 • Skärgårdsboken 2012: »I Stockholms och Mälarens omgivningar»
 • Skärgårdsboken 2011: »Med ångfartyget Blidösund under 100 år» baserad på en text av Jens Linder
 • Skärgårdsboken 2010: »Från Sandhamns Express till Norrskär» av Lars Berglöf
 • Skärgårdsboken 2009: »1959» av Arne Sundström
 • Skärgårdsboken 2008: »Vindbåtarna 40 år» av Lars Berglöf
 • Skärgårdsboken 2007: »Cinderellabåtarna 20 år» av Lars Berglöf
 • Skärgårdsboken 2006: »Waxholmsbåtarnas namn» av Arne Sundström
 • Skärgårdsboken 2005: »Skorstensemblem» av Lars Berglöf
 • Skärgårdsboken 2004: »Ett skärgårdsfartyg blir till» (om m/s Söderarm) av Henry Westerberg
 • Skärgårdsboken 2003: »Waxholm III 100 år» av Arne Sundström samt »Ångfartyget Mariefred 100 år» av Lennart Rydberg
 • Skärgårdsboken 2002: »Passbåtstrafiken till Utö» av Arne Sundström
 • Skärgårdsboken 2001: »Från Gurli till Madam» av Lars Berglöf
 • Skärgårdsboken 2000: »Västan 100 år» av Lennart Rydberg
 • Skärgårdsboken 1999: »Sveriges äldsta ångbåtslinje: Stockholm-Mariefred 167 år.» av Lennart Rydberg
 • Skärgårdsboken 1998: »Första motorbåtarna i skärgårdstrafik» av Arne Sundström
 • Skärgårdsboken 1997: Djurgårdsfärjan 100 år (om Djurgården 3, 4 och Elba) av Lars Berglöf
 • Skärgårdsboken 1996: »Till Sandhamn, inre vägen» (genom Kolström och Strömma kanal) av Lars Berglöf
 • Skärgårdsboken 1995: »Äldsta rederiet 90 år» (om Gripsholms-Mariefreds Ångfartygs AB ) av Lennart Rydberg
 • Skärgårdsboken 1994: »De första åren» (om Waxholmsbolagets tillblivelse) av Lennart Jarnhammar
 • Skärgårdsboken 1993: »Förlisning i sommarsol» (om s/s Roslagens undergång 30 augusti 1951) av Roland Svensson
 • Skärgårdsboken 1992: »När ångbåten kom till Ljusterö» av Arne Sundström
 • Skärgårdsboken 1991: »Från Wermö till Värmdö» av Arne Sundström
 • Skärgårdsboken 1990: »Ångfartyget Ejdern af Södertelge» av Per G. Fagerholm
 • Skärgårdsboken 1989: »Några gamla skärgårdsbåtar» av Björn Tygård (ångf. Victoria, Södertörn, Östanå II, Roslagen)
 • Skärgårdsboken 1988: »Snabbåtens genombrott i skärgårdstrafiken» (åren 1964-1987) av Björn Sylvén
 • Skärgårdsboken 1987: »De första snabbåtarna i skärgårdstrafiken» (åren 1921-1964) av Björn Sylvén
 • Skärgårdsboken 1986: »På pass i Vaxholm» (om ångsluparna Tärnan, Måsen, Anna, Oden, Hugin mfl.) av Arne Sundström
 • Skärgårdsboken 1985: »s/s Norrtelje – den största och vackraste» av Dag Almén
 • Skärgårdsboken 1984: »Ö-båtarna – årets jubilarer» av Björn Sylvén
 • Skärgårdsboken 1983: »s/s Mariefred – 80 åring med ny ångpanna» av Lennart Rydberg samt »Stiftelsen Skärgårdsbåten tager över ansvaret för s/s Mariefred» av Stig Dingertz
 • Skärgårdsboken 1982: »Drottningholm seglar igen!», författad av Karl-Heinz Graudenzoq
 • Skärgårdsboken 1981: »Östanå I» av Gunnar Friberg
 • Skärgårdsboken 1980: »Västan – Pigg 80 åring» av Gunnar Friberg
 • Skärgårdsboken 1979: »Gustafsberg VII» av Gustav Alexandersson, Björn Sylvén och Gunnar Friberg
 • Skärgårdsboken 1978: »s/s Björkfjärden – ångbåt med många liv» av Gunnar Friberg
 • Skärgårdsboken 1977: »s/s Blidösund förr och nu» av Staffan Kjellmor
 • Skärgårdsboken 1976: »s/s Norrskär – En av skärgårdsflottans skönheter» av Berndt Friberg
 • Skärgårdsboken 1975: »Våra Skärgårdsbåtar: s/s Storskär» av Fredrik Oldsjö och Åke Grandin
 • Skärgårdsboken 1974: »Våra Skärgårdsbåtar: s/s Waxholm» av Dag Almén