Sidan uppdaterad 2022-09-28

Årsmöte 2023-01-11 i Hartwickska huset på Södermalm

Gästabudssalen, S:t Paulsgatan 39 A (ingång från gatan) tunnelbana Mariatorget, buss 55, 57 och 66, Timmermansgatan — hållplats Krukmakargatan.

Notera datum, onsdag 11 januari 2023!

  • Kallelse och årsmöteshandlingar kommer i Skärgårdstrafikanten nr 4/22, som skickas ut till medlemmarna första hälften av december.

Årsmöte 2022-01-27, Skärgårdens Trafikantförening

Tyvärr måste det planerade årsmötet tisdag 11 januari 2022, kl 18.30 i Hartwickska huset skjutas upp till 27 januari 2022 - och genomföras digitalt.

Mötet sker således digitalt, i dator, telefon, läsplatta o.dyl.

  • Kallelsen/dagordning samt årsmöteshandlingar till årsmötet finns i senaste utskicket från föreningen, Skärgårdstrafikanten nr 4/21, sid 14-19.
  • Notera att valberedningens förslag är reviderad sen den infördes i Skärgårdstrafikanten nr 4/21. Se rev 02 under rubriken Årsmöteshandlingar nedan.

Årsmöteshandlingar:

Övrigt info inför årsmötet

// Styrelsen

2022-01-10 Information till medlemmarna angående röstningsförfarande mm gällande föreningens årsmöte 2022:

Se info under ämnesraden Medlemsmöten/Årsmöte här!

Tips! Meddela din mejladress till föreningens kansli för snabba notiser

Nyårshälsning från föreningens ordförande:

Gott Nytt År bäste medlem!

… ber jag att få önska samtidigt som jag dessvärre måste meddela att vårt planerade årsmöte den 11 januari på Hartwickska Huset ställs in med anledning av smittoläget.

Du inbjuds i stället att delta i digitalt årsmöte den 27 januari kl 18.30. `

Årsmöteshandlingar (i stort sett samma som i Skärgårdstrafikanten 4/21) och information om mötet, omröstningar, anmälan till mötet mm kommer inom kort att finnas på föreningens hemsida. Inga handlingar kommer att utsändas per post.

Trots denna besvärliga inledning ser vi fram mot ett spännande år för skärgårdstrafiken, där Trafikantföreningen kommer att vara aktiva. Regionen ska ta beslut om den framtida skärgårdstrafikens utformning, en fråga där föreningen varit aktiv, och vi hoppas att efter två års uppehåll kunna återuppta firandet av Skärgårdsbåtens Dag onsdagen den 8 juni.

Jag ser fram mot att diskutera föreningens verksamhet med Dig på årsmötet 27 januari 2022.

Välkommen!

Lars Nyberg, ordförande


Se också föreningens remissyttrande angående den framtida sjötrafiken samt riktlinjer för trafikbryggor HÄR!


 

Årsmöte 2021-01-28, digitalt

Årets brygga 2020 tillkännagavs på årsmötet. Det blev Karklö brygga som stod klar efter en rejäl upprustning där Trafikverket stod för 40% av kostnaden och Karklö bryggförening med resten.


Årsmöte 2020

Årsmöte torsdagen den 9 januari 2020 kl 18.30-21.00

Gästabudssalen, Hartwickska Huset, S:t Paulsgatan 39A.
Mer information samt kallelse till årsmötet finns i Skärgårdstrafikanten nr. 4/2019.

Foto: Nilla Söderqvist

SIKO:s Göran Lagerström berättar här kort om SIKO:s 50-åriga historia innan de fyra kortfilmerna, om skärgårdsbornas nu- och framtid, visades.

En av årsmötets deltagare, från Södra Stavsudda i mellanskärgården, rapporterar om årsmötet på Södra Stavsuddas Båtbryggeförenings hemsida.

Läs rapporten "Vi äro trafikanter..." via länken här!