Sidan uppdaterad 2023-01-24

Viktig information till föreningar som äger bryggor som trafikeras av Waxholmsbolaget:

Bidrag för underhåll och reparation av bryggor som trafikeras av regionens sjötrafik

Årsmöte onsdag 11 januari kl 18.30 i Hartwickska huset

Gästabudssalen, S:t Paulsgatan 39 A (ingång från gatan) tunnelbana Mariatorget, buss 55, 57 och 66, Timmermansgatan — hållplats Krukmakargatan.

Kallelse i Skärgårdstrafikanten nr 4/22, 2022-12-21

Program efter årsmötesförandlingarna: Anna Jidberg, Blidösundsbolagets VD och affärschef sedan försommaren 2022. Hon kommer att berätta om rederiet, framtidsplaner och visioner för verksamheten.

Tyvärr hade Anna Jidberg lämnat återbud med kort varsel, vi hoppas att programpunkten kommer med på Vintermötet onsdag 14/1 istället.

Årsmöteshandlingarna som pdf här!

Innehåll:

  • Föredragningslistan, sid 1
  • Verksamhetsberättelsen, sid 2-4
  • Förslag stadgeändring, sid 4
  • Resultat- och balans, sid 5
  • Valberedningens förslag till ny styrelse, sid 6

Föreningens stadgar 2016-04-19

Ny styrelse 2023

  • Justerat protokoll kommer att läggs upp här!
  • Styrelsen 2023, uppdaterad 2023-01-14

Årsmöte 2022-01-27, digitalt


Se också föreningens remissyttrande angående den framtida sjötrafiken samt riktlinjer för trafikbryggor HÄR!


 

Årsmöte 2021-01-28, digitalt

Årets brygga 2020 tillkännagavs på årsmötet. Det blev Karklö brygga som stod klar efter en rejäl upprustning där Trafikverket stod för 40% av kostnaden och Karklö bryggförening med resten.


Årsmöte 2020

Årsmöte torsdagen den 9 januari 2020 kl 18.30-21.00

Gästabudssalen, Hartwickska Huset, S:t Paulsgatan 39A.
Mer information samt kallelse till årsmötet finns i Skärgårdstrafikanten nr. 4/2019.

Foto: Nilla Söderqvist

SIKO:s Göran Lagerström berättar här kort om SIKO:s 50-åriga historia innan de fyra kortfilmerna, om skärgårdsbornas nu- och framtid, visades.

En av årsmötets deltagare, från Södra Stavsudda i mellanskärgården, rapporterar om årsmötet på Södra Stavsuddas Båtbryggeförenings hemsida.

Läs rapporten "Vi äro trafikanter..." via länken här!