Redaktion/Kommunikation

Redaktionen för Skärgårdstrafikanten/Skärgårdsboken 2024

  • Lars Berglöf, redaktör Skärgårdstrafikanten
  • Nilla Söderqvist, redaktör Skärgårdsboken 2024
  • Styrelsen samt kansliet

Ansvarig utgivare: Lars Nyberg

Kommunikation (Hemsidan/FB/Instagram)

  • Nilla Söderqvist (sammankallande), hemsidan och FB
  • Mats Östman, FB och Instagram
  • Janne Peterson, pressmeddelanen och FB