Redaktionen för Skärgårdstrafikanten/Skärgårdsboken 2021

  • Nilla Söderqvist
  • Lars Berglöf
  • Bo Lagerqvist
  • Gunnar Lefrell
  • Marie Svärd

Ansvarig utgivare: Lars Nyberg