Pendelbåtsgruppen

Skärgårdens trafikantförening och dess pendelbåtsgrupp verkar för en utvecklad kollektiv trafik till sjöss i stockholmsregionen. En utbyggd sjötrafik bör vara en integrerad del av länets övriga kollektivtrafik och skapa nya resvägar på sträckor där det idag inte finns något alternativ på land.

Under hundra år och fram till mitten av 1900-talet fanns ett vitt förgrenat linjenät med ångslupar och ångfärjor som stod för en betydande del av huvudstadens kollektivtrafik, i innerstaden, hamnområden, till förstäder och mindre samhällen från Botkyrka och Hässelby i väster till Halvkakssundet i öster. Den kollektiva båttrafiken minskade i takt med att vägnät, broar och spårvagnslinjer byggdes ut decennierna kring andra världskriget. Vad som ännu idag återstår av denna trafik, är djurgårdsfärjorna Slussen-Allmänna gränd.

Det senaste kvartsseklet har nya förbindelser tillkommit främst på privat initiativ och om än i liten skala på traderna:
• Marievik-Gamla Stan-Klara Mälarstrand
• Stora Essingen-Alvik-Gamla Stan-Klara Mälarstrand
• Solna-Alvik-Gamla Stan-Klara Mälarstrand*
• Tappström-Kungshatt-Gamla Stan-Klara Mälarstrand
• Södra Hammarbyhamnen-Norra Hammarbyhamnen-Saltsjökvarn-Allmänna gränd-Nybroplan*
• Nybroplan-Allmänna gränd-Saltsjökvarn-Finnboda-Blockhusudden-Nacka Strand-Larsberg-Skogshem&Wijk*

*) Trafikerades säsongen 2010.
Den sistnämnda traden är numera den mest etablerade och sedan augusti 2010 gäller SL:s periodkort som färdbevis för resa på denna trad.
Härutöver finns Waxholmsbolagets trafik sträckan mellan Stockholm och vaxholmsområdet samt sedan år 2000 trafik mellan Norra och Södra Hammarbyhamnen.

Skärgårdens trafikantförening och dess pendelbåtsgrupp verkar för en utvecklad kollektiv trafik till sjöss, Saltsjön och Mälaren. En utbyggd sjötrafik bör vara en integrerad del av länets övriga kollektivtrafik. Båttrafik kan skapa nya resvägar på sträckor där det idag inte finns något alternativ på land. Sjöförbindelser kan förverkligas tämligen snabbt då fartyg, bryggor, kajer och farleder redan nu finns att tillgå. På längre sikt bör fartyg specialbyggda för pendelbåtstrafik i Stockholm introduceras i trafiken liksom anlöpsplatser anpassade för dessa fartyg. Hänsyn skall tas till resenärer med cykel samt erbjuda full tillgänglighet för handikappade.

Skärgårdens trafikantförenings pendelbåtsgrupp verkar genom möten, upprop och skrivelser med kommuner, politiker, rederier och andra intressenter i sjönära områden för en utvecklad kollektiv sjötrafik. Genom ett idogt arbete har pendelbåtsgruppen verkat för den utökning av antalet turer i trafiken på traden Nybroplan-Nacka Strand-Lidingö samt att SL:s periodkort gäller som färdbevis vilket förverkligades den 23 augusti 2010. Tidtabeller och information Sjövägen

Nybroviken kl 08.00. Pendelbåten m/s Kanholmen släpper av alla passagerare från Lidingö och Nacka.

Tidtabeller och information finns här.