Pendelbåtstrafik

SL:s nya pendelbåtlinje 83 med start 2020-08-17: Vaxholmspendeln, mer här!

Läs mer om SL:s pendelbåtstrafik i Stockholms vatten här!

Nybroviken kl 08.00. Pendelbåten m/s Kanholmen släpper av alla passagerare från Lidingö och Nacka.

Skärgårdens trafikantförening verkar för en utvecklad kollektiv trafik till sjöss i stockholmsregionen. En utbyggd sjötrafik bör vara en integrerad del av länets övriga kollektivtrafik och skapa nya resvägar på sträckor där det idag inte finns något alternativ på land.

Historik

Under hundra år och fram till mitten av 1900-talet fanns ett vitt förgrenat linjenät med ångslupar och ångfärjor som stod för en betydande del av huvudstadens kollektivtrafik, i innerstaden, hamnområden, till förstäder och mindre samhällen från Botkyrka och Hässelby i väster till Halvkakssundet i öster. Den kollektiva båttrafiken minskade i takt med att vägnät, broar och spårvagnslinjer byggdes ut decennierna kring andra världskriget.
   Vad som ännu idag återstår av denna trafik är djurgårdsfärjorna Slussen-Allmänna gränd.
   D
et senaste kvartsseklet har nya förbindelser tillkommit främst på privat initiativ och om än i liten skala på traderna:

 • Marievik-Gamla Stan-Klara Mälarstrand
 • Stora Essingen-Alvik-Gamla Stan-Klara Mälarstrand
 • Solna-Alvik-Gamla Stan-Klara Mälarstrand*
 • Tappström-Kungshatt-Gamla Stan-Klara Mälarstrand
 • Södra Hammarbyhamnen-Norra Hammarbyhamnen-Saltsjökvarn-Allmänna gränd-Nybroplan*
 • Nybroplan-Allmänna gränd-Saltsjökvarn-Finnboda-Blockhusudden-Nacka Strand-Larsberg-Skogshem&Wijk*

Skärgårdens trafikantförening verkar för en utvecklad kollektiv trafik till sjöss, Saltsjön och Mälaren. En utbyggd sjötrafik bör vara en integrerad del av länets övriga kollektivtrafik. Båttrafik kan skapa nya resvägar på sträckor där det idag inte finns något alternativ på land. Sjöförbindelser kan förverkligas tämligen snabbt då fartyg, bryggor, kajer och farleder redan nu finns att tillgå.
   På längre sikt bör fartyg specialbyggda för pendelbåtstrafik i Stockholm introduceras i trafiken liksom anlöpsplatser anpassade för dessa fartyg. Hänsyn skall tas till resenärer med cykel samt erbjuda full tillgänglighet för handikappade.

Utökning av antal turer

Skärgårdens trafikantförenings pendelbåtsgrupp verkar genom möten, upprop och skrivelser med kommuner, politiker, rederier och andra intressenter i sjönära områden för en utvecklad kollektiv sjötrafik. Genom ett idogt arbete har pendelbåtsgruppen verkat för den utökning av antalet turer i trafiken på traden Nybroplan-Nacka Strand-Lidingö samt att SL:s periodkort gäller som färdbevis vilket förverkligades den 23 augusti 2010. Tidtabeller och information Sjövägen

Pendeltrafiken i Stockholm har under 2010-talet utvecklats och består av följande trader:

 • Linje 80: Sjövägen, Nybroplan-Allmänna gränd-Saltsjökvarn-Finnboda-Kvarnholmen-Nacka Strand-Larsberg-Frihamnen-Ropsten
 • Linje 81: Ropsten-Tranholmen-Abborrbryggan-Djursholms torg-Storholmen-Mor Annas brygga, med vissa turer även till Frösvik.
 • Linje 82: Djurgårdsfärjan, Slussen (Skeppsbron)-Skeppsholmen-Allmänna gränd.
 • Linje 83:
 • Linje 83x:
 • Linje 85: Riddarfjärdslinjen, Klara Mälarstrand-Söder Mälarstrand-Norr Mälarstrand. Provtrafik, läggs ned 31 december 2018.
 • Linje 89: Klara Mälarstrand-Lilla Essingen-Ekensberg-Kungshatt-Ekerö Tappström. Under en tvåårig provperiod 2016-2018 upprätthölls trafik vid högtrafik måndag-fredag höst, vinter och vår men sedan augusti 2018 är trafiken permanent samt utökad till att omfatta daglig trafik året runt.

Vaxholm-Stockholm

Härutöver finns Waxholmsbolagets pendelbåtstrafik mellan öarna i Vaxholmsområdet via Lidingö och Nacka till centrala Stockholm, en trafik som under 2018 och 2019 inkluderar trafik under hela vinterturlistan. Under första månaden vårtidtabellen 2018 två turer i vardera riktningen och samma utökad trafik, med två tur- och returresor också från mitten av september till början av december.
   Denna utökning av trafiken tillkom som en flöljd av att SL:s periodkort på prov gällde i skärgårdstrafiken.
   Det är Skärgårdens trafikantförenings uppfattning att periodkorten bör gälla även framgent och att utökningen av pendebåtsturerna i Stockholms innerskärgård bör bli permanent.

Fristående pendelbåtstrafik

Fristående pendelbåtstrafik upprätthålls av Ressel Rederi AB:

 • Södra Hammarbyhamnen-Norra Hammarbyhamnen-Saltsjökvarn-Allmänna gränd-Nybroplan samt på
 • Färjetrader Norra Hammarbyhamnen-Hammarby sjöstad dagligen året runt.

Green City Ferries högtrafik måndag-fredag vår samt höst.

 • Traden Solna-Alvik-Gamla Stan-Klara Mälarstrand