Skärgårdens Trafikantförening

Kansli och expedition

Nybrogatan 76, nb
114 41  STOCKHOLM

Telefon: 08-662 89 02

Öppet:

Vi har sommar stängt från den 27 juni till den 5 aug.

Ni kan nå oss via mail och brev under sommaren.

Trevlig sommar !

måndag-onsdag 11.00 - 17.00

 e-post: skargardstrafikanten@tele2.se

Plusgiro 70 17 48 - 6

Bankgiro: 5118-6542

Swish: 123-352 78 35

 

Trafikantföreningen delar lokal med

Stiftelsen Skärgårdsbåten