Skärgårdens Trafikantförening - kansliet
Organisationsnr: 802004-6952

Kansli och expedition:

Nybrogatan 76, nb
114 41  STOCKHOLM

Telefon till exp: 08-662 89 02 (telefonsvarare)

Ordinarie öppettider: måndag-onsdag 11.00 - 17.00

(Sommartid samt perioden kring jul-, nyårs- och trettonhelgerna begränsat öppethållande)

E-postadress: info@skargardstrafikanten.se

Medlemsavgifter 2023:

Medlemsavgift för enskild: 150 kr.

Medlemsavgift, förening/organisation: 350 kr

Ny medlem? Meddela detta i ett mejl till kansliet samt namn, postadress och e-postadress

Plusgiro 70 17 48 - 6

Bankgiro: 5118-6542

Swish: 123 352 78 35 / Skriv namn och mejladress i meddelande!

  Skriv på meddelanderaden: Namn och e-postadressen

Trafikantföreningen samarbetar och delar expeditionen med

Stiftelsen Skärgårdsbåten