Skärgårdens Trafikantförenings styrelse 2017-2018

Vill ni komma i kontakt med enskilda styrelseledamöter
eller andra förtroendevalda, kontakta föreningens expedition
så vidarebefordras meddelandet.

 

(Ortnamn inom parentes = fritidsadress)


Ordförande: Lennart RohdinGräddö
1:e vice ordförande: Caroline Åkerhielm Skarpö.
2:e vice ordförande samt arkivarie: Gunnar Lefrell, Lervik
Protokollsekreterare: Bo Lagerqvist, Stockholm (Skärmaräng)
Trafik- och vice protokollsekreterare: Lars Berglöf, Stockholm (Granholmen)
Skattmästare: Nils Cronholm,Yxlö


Övriga ledamöterBjörn Cederwall, Svartsö, Patrik Hult, Skäggaudd, Britt Fogelström, Möja, Jan-Evert Jäderlund, Rindö,  Anders Rörby, (Gällnönäs), Urban Ryadal, Stockholm, Rolf Ström, Kummelnäs, Hans-Olov Westerholm, (Aspö), 

Arbetsutskott: Lennart Rohdin, Lars Berglöf, Nils Cronholm, Patrik Hult, (adj) Gunnar Lefrell, Bo Lagerqvist,, Jan-Evert Jäderlund (adj), Caroline Åkerhielm.

Bryggkommitté: Patrik Hult (ordf), Bo Lagerqvist, Björn Cederwall, Rolf Ström, Jan-Evert Jäderlund, Hans-Olov Westerholm

Trafikkommitté: Nils Cronholm (ordf), Lars Berglöf (trafiksekr), Britt Fogelström,,  Bo Lagerqvist, Anders Rörby, Urban Ryadal

Tidskriften Skärgårdstrafikanten / Skärgårdsboken: AU + Marianne Jonsson.  Ansvarig utgivare: Lennart Rohdin.

Kommittén för Skärgårdsbåtens Dag: AU + Marianne Jonsson

Hedersordförande: Stig Dingertz

Expedition, kassa och medlemsregister: Marianne Jonsson