Skärgårdens Trafikantförenings styrelse 2021

Vill ni komma i kontakt med enskilda styrelseledamöter eller andra förtroendevalda,
kontakta föreningens expedition så vidarebefordras meddelandet.

(Ortnamn inom parentes = fritidsadress)


Ordförande: Lars Nyberg, Nacka

l:e vice ordförande: Britt Fogelström, Möja

2:e vice ordförande: Caroline Åkerhielm, Skarpö

Protokollsekreterare: Urban Ryadal, Stockholm

Vice protokollsekreterare: Bo Lagerqvist (Skärmaräng)

Skärgårdstrafikanten: Lars Berglöf, Stockholm (Granholmen)

Skattmästare: Nils Cronholm, Stockholm (Yxlö)

Arkivarie: Gunnar Lefrell, Lervik

Övriga ledamöter:

  • Björn Cederwall, Svartsö
  • Jan-Evert Jäderlund, Rindö
  • Anders Rörby (Gällnönäs)
  • Maria Sigfridsdotter, Koviksudde
  • Gunilla Söderqvist, Nämdö
  • Bo Persson, Nynäshamn
  • Gunnar Huss (Mefjärd)

Expedition, kassa och medlemsregister: Föreningens expedition

Arbetsutskott: Lars Nyberg, (ordf.), Lars Berglöf, Nils Cronholm, Britt Fogelström, Urban Ryadal, Caroline Åkerhielm och Gunilla Söderqvist

Bryggkommitté: Björn Cederwall (ordf.), Bo Lagerqvist, Jan-Evert Jäderlund, Gunnar Huss och
Urban Ryadal

Trafikkommitté: Nils Cronholm (ordf.), Lars Berglöf, Britt Fogelström, Bo Lagerqvist, Urban Ryadal, Anders Rörby.

Kommittén för Skärgårdsbåtens Dag: AU samt expeditionen

Tidskriften Skärgårdstrafikanten/Skärgårdsboken: AU samt expeditionen

Hemsidan: Gunilla Söderqvist

FB-sidan @skargardstrafikanten: Styrelsen

Hedersordförande: Stig Dingertz