Sidan uppdaterad 2023-01-14

Skärgårdens Trafikantförenings styrelse 2023

Vill ni komma i kontakt med enskilda styrelseledamöter eller andra förtroendevalda,
kontakta föreningens kansli så vidarebefordras meddelandet.

Ordförande: Lars Nyberg, Nacka (omval 2023)

l:e vice ordförande: Britt Fogelström, Möja (omval 2023)

2:e vice ordförande tillika protokollsekreterare: Urban Ryadal, Stockholm (omval 2023)

Skattmästare: Nils Cronholm, Yxlö (2023)

Arkivarie: Gunnar Lefrell, Lervik (adjungerad)

Övriga ledamöter:

  • Gunilla Söderqvist, Nämdö (2023)
  • Kjell Ljungberg, Grinda (2023)
  • Mats Östman, Dalarö (2023)
  • Lars Berglöf, Granholmen (omval 2024)
  • Bo Lagerqvist, Skärmaräng (omval 2023)
  • Harry Bouveng, Nynäshamn (nyval 2023)
  • Åsa Gibson-Lundmark, Rindö (nyval 2024)
  • Göran Grahn, Lidingö (nyval 2024)

Avgående styrelseledamöter: Jan-Evert Jäderlund, Bo Persson, Qina Hermansson, Birigtta Orrebacken

Revisor, ordinarie: Claes Insulander, Stockholm och Jörgen Henriques, Stockholm/Skäggaudd (båda omval 2023)

Revisor, suppleanter: Ola Kjellberg, Blidö och Patrik Hult, Stockholm/Skäggaudd (båda omval 2023)

Valberedningen: Jörgen Henriques (sammankallande), Stig Dingertz, Lennart Rohdin (omval 2023 för samtliga)

Expedition, kassa och medlemsregister: Föreningens kansli

Arbetsutskott: Lars Nyberg, (ordf.), Lars Berglöf, Nils Cronholm, Britt Fogelström, Urban Ryadal och Gunilla Söderqvist

Bryggkommitté: Beslut tas vid styrelsemöte 25 januari 2023

Trafikkommitté: Beslut tas vid styrelsemöte 25 januari 2023

Kommittén för Skärgårdsbåtens Dag (2023-06-08): Beslut tas vid styrelsemöte 25 januari 2023

Redaktör för tidskriften Skärgårdstrafikanten: Lars Beglöf, ansvarig utgivare Lars Nyberg

Redaktör för Skärgårdsboken: Gunilla Söderqvist, ansvarig utgivare Lars Nyberg. Redaktion: kansliet samt styrelsen

Hemsidan: Gunilla Söderqvist samt kansliet

FB-sidan @skargardstrafikanten: Gunilla Söderqvist / Mats Östman

Instagram skargardstrafikanten: Mats Östman

Hedersordförande: Stig Dingertz