Sidan uppdaterad 2024-02-03

Skärgårdens Trafikantförenings styrelse 2024

Vill ni komma i kontakt med enskilda styrelseledamöter eller andra förtroendevalda,
kontakta föreningens kansli så vidarebefordras meddelandet.

Ordförande: Lars Nyberg, Nacka Strand/Saltarö (omval 2024) Styrelsens arbetsutskott (au)

l:e vice ordförande: Britt Fogelström, Möja (omval 2024) (au)

2:e vice ordförande tillika protokollsekreterare: Urban Ryadal, Stockholm (omval 2024) (au)

Skattmästare: Nils Cronholm, Stockholm/Yxlan (omval 2025) (au)

Arkivarie: Gunnar Lefrell, Lervik (adjungerad)

Övriga ledamöter:

  • Lars Berglöf, Stockholm/Granholmen (2024) (au)
  • Gunilla (Nilla) Söderqvist, Nämdö (omval 2025) (au)
  • Göran Grahn, Lidingö (2024)
  • Mats Östman, Lidingö/Dalarö (omval 2025)
  • Patrik Hult, Stockholm/Skäggaudd (nyval 2025)
  • Olof Pettersson Herold, Lidingö/Marö (nyval 2025)
  • Kjell Ljungberg, Grinda (omval, fyllnadsval 2024)
  • Bo Lagerqvist, Stockholm/Skärmaräng (omval, fyllnadsval 2024)
  • Janne Peterson, Fiversätraön (nyval, fyllnadsval 2024)

Avgående styrelseledamöter: Harry Bouveng och Åsa Gibson-Lundmark

Revisor, ordinarie: Arne Appel, Yxlan (nyval 2024), Stockholm och Jörgen Henriques, Stockholm/Skäggaudd (omval 2024)

Revisor, suppleanter: Ola Kjellberg, Blidö (omval 2024) och Lennart Rohdin, Roslagen (nyval 2024)

Valberedningen: Jörgen Henriques (sammankallande), Stig Dingertz, Lennart Rohdin (omval 2024 för samtliga)

Expedition, kassa och medlemsregister: Föreningens kansli

Arbetsutskott: Lars Nyberg, (ordf.), Lars Berglöf, Nils Cronholm, Britt Fogelström, Urban Ryadal och Gunilla Söderqvist

Bryggkommitté: Beslut tas vid styrelsemöte 22 januari 2024

Trafikkommitté: Beslut togs vid styrelsemöte 22 januari 2024, mer info här!

Kommittén för Skärgårdsbåtens Dag (2023-06-08): Beslut tas vid styrelsemöte 22 januari 2024

Redaktör för tidskriften Skärgårdstrafikanten: Lars Beglöf, ansvarig utgivare Lars Nyberg

Redaktör för Skärgårdsboken: Gunilla Söderqvist, ansvarig utgivare Lars Nyberg. Redaktion: kansliet samt styrelsen

Hemsidan: Gunilla Söderqvist samt kansliet

FB-sidan @skargardstrafikanten: Gunilla Söderqvist / Mats Östman / Janne Peterson

Instagram skargardstrafikanten: Mats Östman

Hedersordförande: Stig Dingertz