Skärgårdens Trafikantförenings styrelse 2019

Vill ni komma i kontakt med enskilda styrelseledamöter
eller andra förtroendevalda, kontakta föreningens expedition
så vidarebefordras meddelandet.

 

(Ortnamn inom parentes = fritidsadress)


Ordförande: Lars Nyberg, Nacka
l:e vice ordförande: Britt Fogelström, Möja
2:e vice ordförande: Caroline Åkerhielm, Skarpö
Protokollsekreterare: Bo Lagerqvist, Stockholm (Skärmaräng)
Trafik– och vice protokollsekreterare: Lars Berglöf, Stockholm (Granholmen)
Skattmästare: Nils Cronholm, Stockholm (Yxlö)
Arkivarie: Gunnar Lefrell, Lervik

Övriga ledamöter: Björn Cederwall, Svartsö, Patrik Hult (Skäggaudd),
Jan-Evert Jäderlund, Rindö, Anders Rörby (Gällnönäs), Urban Ryadal,
Stockholm, Hans-Olov Westerholm, (Aspö)  

Expedition, kassa och medlemsregister: Föreningens expedition

Arbetsutskott: Lars Nyberg, (ordf.), Lars Berglöf, Nils Cronholm, Bo Lagerqvist,
och Caroline Åkerhielm. Adjungerade till AU Patrik Hult,
Jan-Evert Jäderlund.

Bryggkommitté: Patrik Hult (ordf.), Björn Cederwall, Bo Lagerqvist,
Jan-Evert Jäderlund, Hans-Olov Westerholm.

Trafikkommitté: Nils Cronholm (ordf.), Lars Berglöf, Bo Lagerqvist,
Britt Fogelström, Urban Ryadal, Anders Rörby.

Kommittén för Skärgårdsbåtens Dag: AU samt expeditionen
Tidskriften Skärgårdstrafikanten/Skärgårdsboken: AU samt expeditionen


Hedersordförande: Stig Dingertz