Skärgårdens Trafikantförenings styrelse 2022

Vill ni komma i kontakt med enskilda styrelseledamöter eller andra förtroendevalda,
kontakta föreningens expedition så vidarebefordras meddelandet.

Ordförande: Lars Nyberg, Nacka

l:e vice ordförande: Britt Fogelström, Möja

2:e vice ordförande tillika protokollsekreterare: Urban Ryadal, Stockholm

Vice protokollsekreterare: Bo Lagerqvist, Skärmaräng

Skärgårdstrafikanten: Lars Berglöf, Granholmen

Skattmästare: Nils Cronholm, Yxlö

Arkivarie: adj. Gunnar Lefrell, Lervik

Övriga ledamöter:

  • Jan-Evert Jäderlund, Rindö
  • Gunilla Söderqvist, Nämdö
  • Bo Persson, Nynäshamn
  • Qina Hermansson, Ornö
  • Kjell Ljungberg, Grinda
  • Birgitta Orrebacken, Koviksudde
  • Mats Östman, Dalarö

Avgående styrelseledamöter: Caroline Åkerhielm, Gunnar Lefrell, Björn Cederwall, Anders Rörby, Maria Sigfridsdotter, Gunnar Huss

Valberedningen: Jörgen Henriques (sammankallande), Stig Dingertz, Lennart Rohdin

Expedition, kassa och medlemsregister: Föreningens expedition

Arbetsutskott: Lars Nyberg, (ordf.), Lars Berglöf, Nils Cronholm, Britt Fogelström, Urban Ryadal och Gunilla Söderqvist

Bryggkommitté: sammankallande vakant tills vidare, Bo Lagerqvist, Jan-Evert Jäderlund och Urban Ryadal

Trafikkommitté: Nils Cronholm (sammankallande), Lars Berglöf, Britt Fogelström, Bo Lagerqvist, Nilla Söderqvist

Kommittén för Skärgårdsbåtens Dag: AU samt expeditionen

Tidskriften Skärgårdstrafikanten/Skärgårdsboken: AU samt expeditionen

Hemsidan: Gunilla Söderqvist

FB-sidan @skargardstrafikanten: Styrelsen

Hedersordförande: Stig Dingertz