Medlemsmöten

Val 2022 - Frågor till regionpolitiken om den framtida skärgårdstrafiken

Årsmöte

Vintermöte

Trafikråd

Bryggråd


Årsplan 2022, Skärgårdens Trafikantförening

 Januari 2022

 • Tisdag 3 januari, AU-möte - digitalt
 • Onsdag 19 januari, sista dagen att mejla in röstkortet till föreningens årsmöte.
 • Torsdag 27 januari Årsmöte, digitalt. Årsmöteshandlingar i Skärgårdstrafikanten 4/2021 samt på hemsidan här!
 • Konstituerande styrelsemöte 27 januari, direkt efter årsmötet

Februari 2022

 • Torsdag 3 februari Regionalt skärgårdsråd - digitalt
 • Torsdag 3 februari AU-möte - digitalt
 • Fredag 8 februari, T23 ute för remiss
 • Onsdag 9 februari styrelsemöte - digitalt, ev hybrid
 • Torsdag 17 februari, Värmdö skärgårdsråd
 • Torsdag 17 februari, Skärgårdsgruppen Haninge kommun

Mars 2022

 • 31 mars, Stoppdatum för manus till Skärgårdstrafikanten nr 1/22

April 2022

 • Lördag 9 april, möte Bryggkommittén
 • Måndag 11 april, Waxholmsbolagets vårturlista och möte med styrelsens arbetsutskott
 • Tisdag 26 april, styrelsemöte på Hartwickska huset kl 18.00
 • Medlemsbladet Skärgårdstrafikanten nr 1/22, utskick i slutet av april
 • Tisdag 29 april, SL:s periodkort slutar gälla på båtarna i waxholmsbåtstrafiken.

Maj 2022

 • Torsdag 5 maj, Skärgårdsråd i Haninge kommun samt i Norrtälje kommun
 • Torsdag 12 maj, Regionalt skärgårdsråd - studieresa till Nämdöskärgårdens nationalpark (blivande)
 • Skärgårdsboken 2022 till tryckeriet torsdag 19 maj. Hänger på att sommarens tidtabeller är klara och en förutsättning för utdelning på Skärgårdsbåtens dag.

Juni 2022

 • Torsdag 2 juni, Värmdö skärgårdsråd 
 • Söndag 5 juni, synpunkter på T23 till Trafikantföreningens trafikkommitté
 • Skärgårdsboken 2022 (Skärgårdstrafikanten nr 2/22) förhoppningsvist klar till Skärgårdsbåtens dag samt för utskick till medlemmarna
 • Onsdag 8 juni, Skärgårdsbåtens dag, Strömkajen - Vaxholm
 • Fredag 10 juni, remissvar T23
 • Fredag 24 juni, Waxholmsbolagets sommarturlista
 • Måndag 27 juni, Waxholmsbolagets turlista för Nord/Syd-linjen

Augusti 2022

 • Stoppdatum 10 augusti för manus till Skärgårdstrafikanten nr 3/22
 • Måndag 22 augusti Waxholmsbolagets höstturlista
 • Medlemsbladet Skärgårdstrafikanten nr 3 utskick i mitten av augusti
 • Torsdag 25 augusti, inför valet - möte med regionpolitiker i Stockholm, Strömkajen ombord på Sandhamn kl 19.00
 • Tisdag 30 augusti, AU-möte på Hartwickska huset kl 18.00

September 2022

 • Onsdag 7 september, styrelsemöte på Hartwickska huset kl 18.00 Uppskjutet till 14 september
 • Torsdag 8 september, Norrtälje skärgårdsråd
 • Söndag 11 september, Riksdagsval
 • Onsdag 14 september, SL:s periodkort gäller som betalning på waxholmsbåtarna till våren 2023
 • Onsdag 14 september, styrelsemöte ombord på s/s Norrskär, avgår kl 19.00 från Strömkajen.
 • Onsdag 14 september, SL:s periodkort gäller som betalning i skärgårdstrafiken på waxholmsbåtarna (lågsäsong).
 • Torsdag 15 september, Regionalt skärgårdsråd
 • Torsdag 22 september, Värmdö skärgårdsråd
 • Lördag 24 september, SIKO höstmöte på Furusunds värdshus kl 11-15
 • Torsdag 29 september, Skärgårdsgruppen Haninge kommun

Oktober 2022

 • Måndag 3 oktober, Bryggråd i Hartwickska huset kl 18.30
 • Tisdag-torsdag 25-27 oktober, Persontrafik (kollektivtrafik) på Stockholmsmässan i Älvsjö

November 2022

 • Tisdag 22 november, möte arbetsutskottet på Hartwickska huset kl 18.00
 • Onsdag 23 november, Trafikråd i Hartwickska huset kl 18.30
 • Torsdag 24 november, Skärgårdsgruppen Haninge kommun
 • Stoppdatum 25 november för manus till Skärgårdstrafikanten nr 4/22

December 2022

 • Torsdag 1 december, Regionalt skärgårdsråd
 • Torsdag 8 december, Skärgårdsråd i Värmdö kommun samt i Norrtälje
 • Måndag 12 december, Waxholmsbolagets vinterturlista till ca mitten av april 2023
 • Medlemsbladet Skärgårdstrafikanten nr 4/22, utskick i mitten av december