Medlemsmöten

Årsmöte

Vintermöte

Trafikråd

Bryggråd


Denna sida uppdaterades 2021-10-22

Från och med 2020-03-17 är expeditionen stängd för besökare tills vidare som en försiktighetsåtgärd).

Kansliet nås per mejl och mobil under ordinarie öppettid.

Inställda medlemsträffar 2020 och 2021!

Skärgårdens trafikantförening ställde in vårvintermötet, tema sjötrafik, med anledning av coronapandemin. Tyvärr kunde inte heller Trafikrådets medlemsmöte, som flyttats till 24/9, genomföras pga fortsatta restriktioner kring pandemin. Även Bryggrådet i oktober ställdes in.

Inte heller under våren 2021 kunde medlemsmöten hållas, men hösten 2021, närmare bestämt 22 november är det förhoppningsvis dags. Se mötespalneringen nedan.


Årsplan 2021, Skärgårdens Trafikantförening

 Januari 2021

 • Digitalt AU möte 20 januari
 • Årsmöte torsdag 28 januari, digitalt. På mötet utses årets brygga. Årsmöteshandlingar och instruktioner hur mötet går till i Skärgårdstrafikanten 4/2020 samt på hemsidan här!
 • Konstituerande styrelsemöte 28 januari, direkt efter årsmötet

Februari 2021

 • Styrelsemöte 16 februari - digitalt
 • Värmdö skärgårdsråd - digitalt

Mars 2021

 • Au-möte 10 mars - digitalt
 • Styrelsemöte 23 mars - digitalt
 • Stoppdatum 31 mars för manus till Skärgårdstrafikanten nr 1

April 2021

 • Medlemsbladet Skärgårdstrafikanten nr 1 utskick i mitten av april

Maj 2021

 • Regionalt skärgårdsråd 6 maj
 • Au-möte 11 maj - digitalt
 • Styrelsemöte 25 maj - digitalt
 • Värmdö skärgårdsråd 27 maj

Juni 2021

 • Skärgårdsbåtens dag 9 juni, flyttas preliminärt en vecka till 16 juni - INSTÄLLT!

Augusti 2021

 • Au-möte 25 augusti - digitalt
 • Stoppdatum 27 augusti för manus till Skärgårdstrafikanten nr 3

September 2021

 • Regionalt skärgårdsråd 2 september
 • Styrelsemöte 8 september
 • Medlemsbladet Skärgårdstrafikanten nr 3 utskick i mitten av september
 • Värmdö skärgårdsråd 16 september

November 2021

 • Au-möte 11 november
 • Bryggråd 22 november, Hartwickska huset kl 18.30
 • Styrelsemöte 23 november
 • Regionalt skärgårdsråd 25 november
 • Stoppdatum 29 november för manus till Skärgårdstrafikanten nr 3

December 2021

 • Medlemsbladet Skärgårdstrafikanten nr 4 utskick i början av december
 • Värmdö skärgårdsråd 9 december