Medlemsmöten

Årsmöte

Vintermöte

Trafikråd

Bryggråd


Denna sida uppdaterades 2022-06-19

 EXTRAINSATT VALMÖTE TORSDAG 25 AUGUSTI KL 18.00

Vad medför Sjötrafikutredningen som regionen nyligen klubbat?
Skärgårdens Trafikantförening inbjuder till medlemsmöte med utfrågning av våra regionpolitiker från de olika partierna om den framtida skärgårdstrafiken.
Mötet anordnas i centrala Stockholm, glädjande nog ombord på en av de större Waxholmsbåtarna. Kostnadsfritt men med föranmälan, vi väntar stort medlemsintresse.
Mer information kommer i Skärgårdstrafikanten 3/22 samt här på hemsidan. Välkommen!

Kansliet nås per mejl och mobil under ordinarie öppettid.


Årsplan 2022, Skärgårdens Trafikantförening

 Januari 2022

 • Tisdag 3 januari, AU-möte - digitalt
 • Onsdag 19 januari, sista dagen att mejla in röstkortet till föreningens årsmöte.
 • Torsdag 27 januari Årsmöte, digitalt. Årsmöteshandlingar i Skärgårdstrafikanten 4/2021 samt på hemsidan här!
 • Konstituerande styrelsemöte 27 januari, direkt efter årsmötet

Februari 2022

 • Torsdag 3 februari Regionalt skärgårdsråd - digitalt
 • Torsdag 3 februari AU-möte - digitalt
 • Fredag 8 februari, T23 ute för remiss
 • Onsdag 9 februari styrelsemöte - digitalt, ev hybrid
 • Torsdag 17 februari, Värmdö skärgårdsråd
 • Torsdag 17 februari, Skärgårdsgruppen Haninge kommun

Mars 2022

 • 31 mars, Stoppdatum för manus till Skärgårdstrafikanten nr 1/22

April 2022

 • Lördag 9 april, möte Bryggkommittén
 • Måndag 11 april, Waxholmsbolagets vårturlista och möte med styrelsens arbetsutskott
 • Tisdag 26 april, styrelsemöte på Hartwickska huset kl 18.00
 • Medlemsbladet Skärgårdstrafikanten nr 1/22, utskick i slutet av april
 • Tisdag 29 april, SL:s periodkort slutar gälla på båtarna i waxholmsbåtstrafiken.

Maj 2022

 • Torsdag 5 maj, Skärgårdsråd i Haninge kommun samt i Norrtälje kommun
 • Torsdag 12 maj, Regionalt skärgårdsråd - studieresa till Nämdöskärgårdens nationalpark (blivande)
 • Skärgårdsboken 2022 till tryckeriet torsdag 19 maj. Hänger på att sommarens tidtabeller är klara och en förutsättning för utdelning på Skärgårdsbåtens dag.

Juni 2022

 • Torsdag 2 juni, Värmdö skärgårdsråd 
 • Söndag 5 juni, synpunkter på T23 till Trafikantföreningens trafikkommitté
 • Skärgårdsboken 2022 (Skärgårdstrafikanten nr 2/22) förhoppningsvist klar till Skärgårdsbåtens dag samt för utskick till medlemmarna
 • Onsdag 8 juni, Skärgårdsbåtens dag, Strömkajen - Vaxholm
 • Fredag 10 juni, remissvar T23
 • Fredag 24 juni, Waxholmsbolagets sommarturlista
 • Måndag 27 juni, Waxholmsbolagets turlista för Nord/Syd-linjen

Augusti 2022

 • Stoppdatum 10 augusti för manus till Skärgårdstrafikanten nr 3/22
 • Waxholmsbolagets höstturlista från mitten av augusti?
 • Medlemsbladet Skärgårdstrafikanten nr 3 utskick i mitten av augusti
 • Torsdag 25 augusti, inför valet - möte med regionpolitiker i Stockholm, plats meddelas senare.
 • Tisdag 30 augusti, AU-möte på Hartwickska huset kl 18.00

September 2022

 • Onsdag 7 september, styrelsemöte på Hartwickska huset kl 18.00
 • Torsdag 8 september, Norrtälje skärgårdsråd
 • Söndag 11 september, Riksdagsval
 • Torsdag 15 september, Regionalt skärgårdsråd
 • Mitten av september, SL:s periodkort börjar gälla på båtarna i waxholmsbåtstrafiken (lågsäsong).
 • Torsdag 22 september, Värmdö skärgårdsråd
 • Torsdag 29 september, Skärgårdsgruppen Haninge kommun

November 2022

 • Tisdag 22 november, möte arbetsutskottet på Hartwickska huset kl 18.00
 • Torsdag 24 november, Skärgårdsgruppen Haninge kommun
 • Stoppdatum 25 november för manus till Skärgårdstrafikanten nr 4/22

December 2022

 • Torsdag 1 december, Regionalt skärgårdsråd
 • Torsdag 8 december, Skärgårdsråd i Värmdö kommun samt i Norrtälje
 • Måndag 12 december, Waxholmsbolagets vinterturlista till ca mitten av april 2023
 • Medlemsbladet Skärgårdstrafikanten nr 4/22, utskick i mitten av december