Om föreningen

Harald Lindberg

Presentation / Stadgar, strategi samt Skärgårdens Trafikantföreningens historia

Historik / En bakgrundsförklaring varför skärgårdens linjetrafik ser ut som den gör idag

Skärgårdsboken / Trafikantföreningens årsbok, med sommarens båtturlistor, som ges ut i juni varje år

Skärgårdsbåtens dag / Firas en onsdagkväll i juni, Strömkajen-Vaxholm tur & retur. En folkfest!

Skärgårdstrafikanten / Föreningens medlemsskrift, ges ut fyra gånger per år, varav nr 2 är Skärgårdsboken

Nobel Center / Vad föreningen anser om placeringen av den kommande byggnaden