Flyttat från startsidan 2020-03-17

Remissvar

Här finns föreningens yttrande över betänkandet SOU 2017:1

För Sveriges landsbygder - en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd.


Utvecklad pendelbåtstrafik i Stockholm

Skrivelse 2016-12-15 gällande pendelbåtstrafiken:

Brev till Trafiknämndens ledamöter i Stockholms läns landsting.