Sidan uppdaterad 2023-12-28

Trafikråd våren 2024

Notera datumet i kalendern redan nu:

Onsdag 24 april 2024 kl 18.30 i Hartwickska Huset

Gästabudssalen, S:t Paulsgatan 39 A (ingång från gatan) tunnelbana Mariatorget, buss 55, 57 och 66, Timmermansgatan - hållplats Krukmakargatan.

Aktuella trafikfrågor kommer att behandlas och vi rälnar med ett par presentationer. Programmet kommer att presenteras under vår/vintern här på sidan och på sociala medel.

Det går också bra att kontakta kansliet inför mötet för information om trafikrådets program.


Trafikrådsmöten 2022

Allmänna medlemsmöten som behandlar aktuella trafikfrågor eller fartyg, upphandlingar eller annat som berör trafiken i Stockholm skärgård, hamn, Mälaren eller pendelbåtstrafik.

Onsdag 23 november 2022 kl 18.30: Trafikråd i Hartwickska Huset

Gästabudssalen, S:t Paulsgatan 39 A (ingång från gatan) tunnelbana Mariatorget, buss 55, 57 och 66, Timmermansgatan — hållplats Krukmakargatan.

Trafikantföreningens rapport:

Inledning - ny generation av båtar i trafik

Ny teknik, ny framdrivning och nya fartygstyper för trafiken i skärgården och pendelbåtar

Trafikantföreningens ordförande Lars Nyberg hälsade ett 30-tal deltagare välkomna till höstens trafikråd. Han påminde om att Skärgårdstrafikens framtidsfrågor tagits upp vid två tidigare tillfällen under hösten, nämligen vid den politikerutfrågning som föreningen genomförde den 25 augusti och vid ett bryggråd den 3 oktober. Denna kväll fick tre olika aktörer presentera sina tankar kring nytt tonnage. Det rör en ny generation av båtar för skärgårdstrafiken, som i uppbyggnadsskedet kommer att innebära skärgårdstrafiken tillförs moderna fartyg anpassade till tidens krav på hållbarhet, klimat- och miljöanpassning samt tillgänglighet. Lars Nyberg förutskickade att frågan om det nya tonnaget kommer att bli extra intressant under 2023, då Sjötrafikutredningens nästa fas kommer att handla om inköp av nya båtar.

1. Trimaraner i civil trafik - 3Mar

Först ut bland föreläsarna var Pauli Immonen med lång erfarenhet som skeppsbyggare på Åland och i företaget Trimar. Med utgångspunkt från automatkoppling vid bränsleförsörjning av båtar hade han börjat utveckla trimaraner för passagerar- och godstrafik. Trimarantekniken med smala skrov har främjat snabba fartyg (28 knop) med stor lastkapacitet tack vare möjligheten att på tre skrov bygga båtdäck som är nära nog lika breda som skroven är långa.

Betchinga Express trafikerar nu vattnen kring Las Palmas i 36 knops fart och i Finland har man en 12,5 meters trimaran som arbetsbåt vilken gör 17 knop.

Nu satsar man på pendel-vattentrafik och ”vattenbussar” med eldrift, billiga i drift, rena och pålitliga. Trots att båtarna är snabba ger de påtagligt låga svall. Eldriften skapar behov av batterier för magnetburen likström. Båtarna som kan byggas i plast har stävtillägg och skrovformen gör fartyget anpassat för gång i is. De är lätta att svänga trots att man inte har bogpropeller.

2. Katamaranbåtar Täby - Ropsten - Green City Ferries

Hans Thornell representerade Green City Ferries, som kommer att sätta sin båt Deluga 2V i drift 2024. Den kommer att ta 147 passagerare (fler skulle kräva ytterligare en matros i besättningen) och har tagits fram under åren från 2014-2015.

Denna katamaran kommer att ha stävtillägg och byggas i kolfiber.  Framdrivning med laddbara el-batterier där laddningen tar tio minuter för en timmas gång.

Utmaningen för varvet har varit att ta fram en emissionsfri båt med stabil teknik och konkurrenskraftig driftsekonomi. Kompositmaterialet gör konstruktionen 7-8 ton lättare än med ett skrov i aluminium. Båten kommer att ha plats många cyklar. Den ska prövas i lokal vattentrafik i Köpenhamn. Energieffektiviteten och cykelkapaciteten räknar varvet med att mäta på 6-7 fartyg som ska provköras i Stockholm på två linjer, en med batteridrift och en med jetdrift.

3. Bärplansbåtarna P8 och P12 - Candela

Axel Brangenfeldt talade om bärplansbåten Cándela P8, en 6,5 meters bärplansbåt som utvecklats under de senaste sju åren; eldriften (2014), bärplanet (2019 och motor-tekniken (2022). Båten som byggs av ett expanderande varv i norr och med kontor i Frihamnen kommer att provas i 6 månader, dels på linjen Ekerö – City och dels i Stockholms Skärgård.

Tekniken ger minskat vattenstänk, snabbhet och god driftsekonomi. Eldriften anses oerhört intressant då den inte avger något ljud, konstruktionen gör att den inte orsakar höga vågor. Driftkostnaden beräknas bli 30% lägre än vid konventionell drift. Det låga ljudet och de minimala vibrationerna ger ökad komfort för såväl passagerare som personal. Fartygen mäter 12 x 4,5 meter och rymmer 30 passagerare. Farten beräknas bli 25 knop och en laddning räcker för 60 distansminuters gång. Trafikstart beräknas ske under 2023.

  • Ytterligare information finns på företagets hemsida här!
  • Ett webinar/online-föreläsning kommer att hållas fredag 3 mars 2023 klockan 10.00 om tekniken samt om möjliga finansieringslösningar. Man kommer även att få tillfälle att ställa alla typer av frågor till Candela. Detta i samband med att en kommande Sverigeturné där man kan få provköra en av Candelas båtar på fem olika platser i Sverige.
  • Länken till webinariet och Sverigeturnén: https://candela.com/event/candela-kommersiella-batar-pa-turne/
    Man anmäler sig till provkörning och/eller webinar i samma formulär. Klicka i längst ner vad man vill anmäla sig till.

Trafikkommittén

Politikerutfågningen inför valet 2022:

Torsdag 25 augusti kl 19.00: Utfrågning av regionens politiker om den framtida skärgårdstrafiken, Läs mer här!