Sidan uppdaterad 2024-05-03

Trafikråd våren 2024

Foto: Nilla Söderqvist Skifte (logistiklösning) av fartyg med olika destination på sommarturlistans sista dag 2023 (turlista 17)

Onsdag 24 april 2024 kl 18.30 i Hartwickska Huset

Gästabudssalen, S:t Paulsgatan 39 A (ingång från gatan) tunnelbana Mariatorget, buss 55, 57 och 66, Timmermansgatan - hållplats Krukmakargatan.

Ylva Bergman, Tidningen Skärgården var på plats. Länk till artikel, se nedan.

Trafikantföreningens styrelseledamot Janne Peterson, som ingår i föreningens kommunikationsgrupp, rapporterade samma kväll på FB-sidan, se texten längs ner.

Kvällens program:

  • Candela: Det närmar sig trafikstart med bärplansbåt från företaget Candela som pendelbåt på linje 89 Stockholm-Tappström. Brigitte Junker presenterade företagets projekt som startar upp efter sommaren under en första försöksperiod på uppdrag av Region Stockholm.
  • Trafikverkets Inriktningsunderlag för infrastruktur 2026-2037: Skärgårdarnas Riksförbund har sammanställt ett yttrande. Situationen för transporterna till och från Sveriges öar med bofast befolkning utan fast förbindelse har under remissarbetet kartlagts och detta arbete beskrivs vid Trafikrådet av projektansvarige Rose-Marie Hellén, bofast på Vinön i Hjälmaren. Programpunkten var ett samarbete med SIKO och SRF. Presentationen här! Läs SRF:s yttrande här!
  • Aktuella trafikfrågor uppmärksammades också vid mötet. Läs mer om trafikförändringar 2025 (T25) som nu är ute på remiss.

2024-05-03 Tidningen Skärgården: Framtidens sjötrafik på trafikantföreningens agenda

Trafikråd, Lars Nyberg, foto: Nilla Söderqvist Rose-Marie Hellen SRF, foto: Nilla Söderqvist

Lars Nyberg, ordförande inleder Trafikrådet. Rose-Marie Hellèn från SRF deltog i ett samarbete med SIKO, SRF och Skärgårdens Trafikantförening.

 

Till och från Ekerö med bärplansbåt från september

Rapport på Trafikantföreningens FB-sida av Janne Peterson:

 

På Skärgårdsrådet, onsdagen 24, april berättade Candela om sin bärplansbåt som i september sätts in i trafik på SL:s pendelbåtslinje 89 Stockholm – Ekerö. Den eldrivna bärplansbåten med beteckningen P12 ska gå parallellt med ordinarie trafik och utvärderas fram till nästa sommar.
På Skärgårdsrådet berättade Brigitte Junker från Candela, om fördelarna: väldigt mycket mindre energiförbrukning, tystare gång, betydligt mindre svall och enklare och billigare underhåll utan förbränningsmotorer.
-Hemligheten är att vi inte plogar en massa vatten utan flyger över vattnet, berättade Brigitte. Nu har vi fått upp båten i 25 knops marschfart och hoppas att vi kan få tillstånd att köra så fort. Vi vill testa på en längre pendlingssträcka där farten gör skillnad för resenärerna som mellan Ekerö och Stockholm.
Enligt Candela går båten 70 km på en laddning och sträckan Stockholm- Ekerö är knappt 30 km tur och retur. En hake är dock att bärplansbåtar inte klarar is – så det måste finnas isgående båtar som tar över vid istidtabell.
Bärplansbåten, som går i trafik i september tar 30 passagerare, men Candelas vision är tre likadana båtar med totalt 90 passagerare i högtrafik och kanske en båt mitt på dagen.
Candela bygger sina båtar i Rotebro och har hittills sålt ett hundratal mindre båtar på sju eller åtta meter till privatbruk – nu är det dags för 12-meters passagerarbåtar och senare fraktbåtar.

 

På Skärgårdsrådet berättade också Rose-Marie Hellén från Skärgårdarnas riksförbund, och boende på Vinön i Hjälmaren, om deras yttrande över Trafikverkets inriktningsbeslut för infrastruktur 2026 – 2037. Hon började med att konstatera att orden passagerarbåt och bilfärja nämns endast någon enstaka gång i denna digra lunta. Ändå finns det 32 000 boende på 390 öar – vilket motsvarar en hyfsat stor kommun. Skärgårdarnas riksförbund kämpar för att det ska gå att bo, leva och verka på Sveriges öar och inte som nu vara styvmoderligt behandlade.

Trafikrådsmöten 2022

Allmänna medlemsmöten som behandlar aktuella trafikfrågor eller fartyg, upphandlingar eller annat som berör trafiken i Stockholm skärgård, hamn, Mälaren eller pendelbåtstrafik.

Onsdag 23 november 2022 kl 18.30: Trafikråd i Hartwickska Huset

Gästabudssalen, S:t Paulsgatan 39 A (ingång från gatan) tunnelbana Mariatorget, buss 55, 57 och 66, Timmermansgatan — hållplats Krukmakargatan.

Trafikantföreningens rapport:

Inledning - ny generation av båtar i trafik

Ny teknik, ny framdrivning och nya fartygstyper för trafiken i skärgården och pendelbåtar

Trafikantföreningens ordförande Lars Nyberg hälsade ett 30-tal deltagare välkomna till höstens trafikråd. Han påminde om att Skärgårdstrafikens framtidsfrågor tagits upp vid två tidigare tillfällen under hösten, nämligen vid den politikerutfrågning som föreningen genomförde den 25 augusti och vid ett bryggråd den 3 oktober. Denna kväll fick tre olika aktörer presentera sina tankar kring nytt tonnage. Det rör en ny generation av båtar för skärgårdstrafiken, som i uppbyggnadsskedet kommer att innebära skärgårdstrafiken tillförs moderna fartyg anpassade till tidens krav på hållbarhet, klimat- och miljöanpassning samt tillgänglighet. Lars Nyberg förutskickade att frågan om det nya tonnaget kommer att bli extra intressant under 2023, då Sjötrafikutredningens nästa fas kommer att handla om inköp av nya båtar.

1. Trimaraner i civil trafik - 3Mar

Först ut bland föreläsarna var Pauli Immonen med lång erfarenhet som skeppsbyggare på Åland och i företaget Trimar. Med utgångspunkt från automatkoppling vid bränsleförsörjning av båtar hade han börjat utveckla trimaraner för passagerar- och godstrafik. Trimarantekniken med smala skrov har främjat snabba fartyg (28 knop) med stor lastkapacitet tack vare möjligheten att på tre skrov bygga båtdäck som är nära nog lika breda som skroven är långa.

Betchinga Express trafikerar nu vattnen kring Las Palmas i 36 knops fart och i Finland har man en 12,5 meters trimaran som arbetsbåt vilken gör 17 knop.

Nu satsar man på pendel-vattentrafik och ”vattenbussar” med eldrift, billiga i drift, rena och pålitliga. Trots att båtarna är snabba ger de påtagligt låga svall. Eldriften skapar behov av batterier för magnetburen likström. Båtarna som kan byggas i plast har stävtillägg och skrovformen gör fartyget anpassat för gång i is. De är lätta att svänga trots att man inte har bogpropeller.

2. Katamaranbåtar Täby - Ropsten - Green City Ferries

Hans Thornell representerade Green City Ferries, som kommer att sätta sin båt Deluga 2V i drift 2024. Den kommer att ta 147 passagerare (fler skulle kräva ytterligare en matros i besättningen) och har tagits fram under åren från 2014-2015.

Denna katamaran kommer att ha stävtillägg och byggas i kolfiber.  Framdrivning med laddbara el-batterier där laddningen tar tio minuter för en timmas gång.

Utmaningen för varvet har varit att ta fram en emissionsfri båt med stabil teknik och konkurrenskraftig driftsekonomi. Kompositmaterialet gör konstruktionen 7-8 ton lättare än med ett skrov i aluminium. Båten kommer att ha plats många cyklar. Den ska prövas i lokal vattentrafik i Köpenhamn. Energieffektiviteten och cykelkapaciteten räknar varvet med att mäta på 6-7 fartyg som ska provköras i Stockholm på två linjer, en med batteridrift och en med jetdrift.

3. Bärplansbåtarna P8 och P12 - Candela

Axel Brangenfeldt talade om bärplansbåten Cándela P8, en 6,5 meters bärplansbåt som utvecklats under de senaste sju åren; eldriften (2014), bärplanet (2019 och motor-tekniken (2022). Båten som byggs av ett expanderande varv i norr och med kontor i Frihamnen kommer att provas i 6 månader, dels på linjen Ekerö – City och dels i Stockholms Skärgård.

Tekniken ger minskat vattenstänk, snabbhet och god driftsekonomi. Eldriften anses oerhört intressant då den inte avger något ljud, konstruktionen gör att den inte orsakar höga vågor. Driftkostnaden beräknas bli 30% lägre än vid konventionell drift. Det låga ljudet och de minimala vibrationerna ger ökad komfort för såväl passagerare som personal. Fartygen mäter 12 x 4,5 meter och rymmer 30 passagerare. Farten beräknas bli 25 knop och en laddning räcker för 60 distansminuters gång. Trafikstart beräknas ske under 2023.

  • Ytterligare information finns på företagets hemsida här!
  • Ett webinar/online-föreläsning kommer att hållas fredag 3 mars 2023 klockan 10.00 om tekniken samt om möjliga finansieringslösningar. Man kommer även att få tillfälle att ställa alla typer av frågor till Candela. Detta i samband med att en kommande Sverigeturné där man kan få provköra en av Candelas båtar på fem olika platser i Sverige.
  • Länken till webinariet och Sverigeturnén: https://candela.com/event/candela-kommersiella-batar-pa-turne/
    Man anmäler sig till provkörning och/eller webinar i samma formulär. Klicka i längst ner vad man vill anmäla sig till.

Trafikkommittén

Politikerutfågningen inför valet 2022:

Torsdag 25 augusti kl 19.00: Utfrågning av regionens politiker om den framtida skärgårdstrafiken, Läs mer här!