Bryggkommittén

Bryggkommittén bevakar bl.a. frågor rörande reparationer och nybyggnationer av trafikbryggor samt bidragsfrågor. Kommittén kan vara behjälplig med stöd och råd till bryggföreningar samt kontakter med myndigheter och rederier.


Varje år hålls ett ”Bryggråd” där aktuella bryggfrågor tas upp. Till bryggrådet brukar, förutom föreningsmedlemmarna, bl.a. företrädare för Waxholmsbolaget och andra intressenter samt teknisk expertis på området bjudas in.

Bryggkommittén handhar också ansökningar om bidrag ur den s.k. Malmströmska fonden, ur vars avkastning medel kan sökas för mindre åtgärder på trafikbryggor i södra skärgården.

Utdelning ur Malmströmska fonden har skett till:

År                       Förening
1994                   Gränö ångbåtsbrygga
1997                   Aspö, Nåttarö +  Rånö
1999                   Aspö Bryggförening, Nämdö
2005                   NÖ Nämdös Samf.förening
2009                   Kalvholmens Tomtägarförening


Årligen utser Bryggkommittén en nybyggd/ombyggd trafikbrygga till "Årets Brygga". På senare år har bl.a. Wettersö S.a, Yxlövik, Skuggan, Bruket och Eknö utsetts till Årets Brygga. Utmärkelsen innebär inget ekonomiskt bidrag, utan är tänkt som en uppmuntran till brygghållare som har lagt ned ett stort arbete på planering, finansiering och byggande av en brygga.

För år  2016 delades  ”Årets brygga” ut till Karsholms bryggförening.