Sidan uppdaterad 2024-03-24

Bryggkommittén 2024:

Patrik Hult, Urban Ryadal, Olof Pettersson Herold

  • Se även Bryggråd för mer information vad bryggkommittén gör.

Artiklar i Tidningen Skärgården initierade av Skärgårdens Trafikantförening gällande trafikbryggor

Viktig information till föreningar som äger bryggor som trafikeras av Waxholmsbolaget:

Bidrag för underhåll och reparation av bryggor som trafikeras av regionens sjötrafik

Behöver trafikbryggan repareras? Sök bidrag för upprustning senast 30 april!

Ansökan om samfinansiering av Trafikbryggor för 2024 kan ske under perioden 1 mars t o m 30 april 2024.

Många av de bryggor runtom i Stockholms skärgård som är nödvändiga för att kunna ta skärgårdsbåten ut till en ö behöver repareras och det kan bli dyrt. Det går att få bidrag från bl. a. Region Stockholm som har avsatt 2,5 miljoner kronor per år för detta. I år är sista dagen för att söka bidrag eller samfinansiering 30 april.

Det finns en rad krav för att komma ifråga för bidrag från regionen. Bryggorna ska trafikeras av Skärgårdstrafiken i Waxholmsbolagets regi eller av pendelbåtar från SL. Bidraget blir max 500 000 kr och får inte utgöra mer än 50 procent av kostnaden. Bryggan ska ägas av en förening eller samfällighet och det finns en rad detaljkrav.

I vissa fall har också kommuner och Trafikverket bidragit till kostnaderna för att rusta upp trafikbryggor. 

Totalt finns en bra bit över 300 trafikbryggor vid vattenvägarna runtom i länet. Förra året fick ett dussin bryggor bidrag till upprustning. De närmaste 10-20 åren kan ett hundratal trafikbryggor behöva rustas upp.

Bidrag beviljas ofta för renovering, för att göra bryggorna säkrare, mer tillgängliga eller för att förlänga livslängden. I enstaka fall händer det att Waxholmsbolaget underkänner bryggor och ställer in trafiken, vilket naturligtvis orsakar stora problem. För att undvika det gäller det att vara ute i god tid.

Mer information om vem som kan söka och hur det går till återfinns via nedanstående länk:

Foto: Mats Östman Edö brygga, nyrenoverad med bidrag från Region Stockholm 2023. Foto: Mats Östman


Trafikbryggor

På Waxholmsbolagets hemsida kan du finna mer information om alla bryggor som trafikeras av Waxholmsbolaget.


Bryggartiklar från 2023Bryggkommittén bevakar bl.a. frågor rörande reparationer och nybyggnationer av trafikbryggor samt bidragsfrågor. Kommittén kan vara behjälplig med stöd och råd till bryggföreningar samt kontakter med myndigheter och rederier.

Varje år hålls ett ”Bryggråd” där aktuella bryggfrågor tas upp. Till bryggrådet brukar, förutom föreningsmedlemmarna, bl.a. företrädare för Waxholmsbolaget och andra intressenter samt teknisk expertis på området bjudas in.

Årets brygga

Årligen utser Bryggkommittén en nybyggd/ombyggd trafikbrygga till "Årets Brygga". På senare år har bl.a. Wettersö S.a, Yxlövik, Skuggan, Bruket och Eknö utsetts till Årets Brygga. Utmärkelsen innebär inget ekonomiskt bidrag, utan är tänkt som en uppmuntran till brygghållare som har lagt ned ett stort arbete på planering, finansiering och byggande av en brygga.

År                  Förening/brygga

2023               Hemmarö By Bryggförening/Hemmarö brygga, restaurerad brygga

2020               Karklö bryggförening/Karklö brygga, restaurerad brygga

2019               Mjölkö samfällighet/Mjölkö brygga, restaurerad brygga

2016               Karsholms bryggförening/Kasholmens brygga, ny brygga (artikel i Tidningen Skärgården)

2011               Ekholmens brygga, ny brygga (Nämdötraden)

Bryggkommittén handhar också ansökningar om bidrag ur den s.k. Malmströmska fonden, ur vars avkastning medel kan sökas för mindre åtgärder på trafikbryggor i södra skärgården.

Utdelning ur Malmströmska fonden har skett till:

År                 Förening

2009              Kalvholmens Tomtägarförening

2005              Nord-Östra Nämdös Samfällighetsförening (Östanviks brygga)

1999              Aspö Bryggförening (Nämdötraden)

1997              Aspö, Nåttarö + Rånö

1994              Gränö ångbåtsbrygga