Sidan uppdaterad 2024-05-22

Bryggkommittén 2024:

Patrik Hult, Urban Ryadal, Olof Pettersson Herold

  • Se även Bryggråd för mer info om kommitténs medlemsmöten.

Artiklar i Tidningen Skärgården initierade av Skärgårdens Trafikantförening gällande trafikbryggor

Viktig information till föreningar som äger bryggor som trafikeras av Waxholmsbolaget:

Bidrag för underhåll och reparation av bryggor som trafikeras av regionens sjötrafik

Behöver trafikbryggan repareras? Sök bidrag för upprustning senast 30 april 2024!

Ansökan om samfinansiering av Trafikbryggor för 2024 kan ske under perioden 1 mars t o m 30 april 2024. Stödet återkommer varje år ungefär samma period.

Många av de bryggor runtom i Stockholms skärgård som är nödvändiga för att kunna ta skärgårdsbåten ut till en ö behöver repareras och det kan bli dyrt. Det går att få bidrag från bl. a. Region Stockholm som har avsatt 2,5 miljoner kronor per år för detta. I år är sista dagen för att söka bidrag eller samfinansiering 30 april.

Det finns en rad krav för att komma ifråga för bidrag från regionen. Bryggorna ska trafikeras av Skärgårdstrafiken i Waxholmsbolagets regi eller av pendelbåtar från SL. Bidraget blir max 500 000 kr och får inte utgöra mer än 50 procent av kostnaden. Bryggan ska ägas av en förening eller samfällighet och det finns en rad detaljkrav.

I vissa fall har också kommuner och Trafikverket bidragit till kostnaderna för att rusta upp trafikbryggor. 

Totalt finns en bra bit över 300 trafikbryggor vid vattenvägarna runtom i länet. Förra året fick ett dussin bryggor bidrag till upprustning. De närmaste 10-20 åren kan ett hundratal trafikbryggor behöva rustas upp.

Bidrag beviljas ofta för renovering, för att göra bryggorna säkrare, mer tillgängliga eller för att förlänga livslängden. I enstaka fall händer det att Waxholmsbolaget underkänner bryggor och ställer in trafiken, vilket naturligtvis orsakar stora problem. För att undvika det gäller det att vara ute i god tid.

Mer information om vem som kan söka och hur det går till återfinns via nedanstående länk:

Foto: Mats Östman Edö brygga, nyrenoverad med bidrag från Region Stockholm 2023. Foto: Mats Östman


Trafikbryggor

På Waxholmsbolagets hemsida kan du finna mer information om alla bryggor som trafikeras av Waxholmsbolaget.


Bryggartiklar från 2023Bryggkommittén bevakar bl.a. frågor rörande reparationer och nybyggnationer av trafikbryggor samt bidragsfrågor. Kommittén kan vara behjälplig med stöd och råd till bryggföreningar samt kontakter med myndigheter och rederier.

Varje år hålls ett ”Bryggråd” där aktuella bryggfrågor tas upp. Till bryggrådet brukar, förutom föreningsmedlemmarna, bl.a. företrädare för Waxholmsbolaget och andra intressenter samt teknisk expertis på området bjudas in.

Årets brygga

Bryggkommittén utser en nybyggd/ombyggd trafikbrygga till "Årets Brygga". Utmärkelsen innebär inget ekonomiskt bidrag, utan är tänkt som en uppmuntran till brygghållare som har lagt ned ett stort arbete på planering, finansiering och byggande av en brygga.

År                  Förening/brygga

2023               Hemmarö By Bryggförening / Hemmarö brygga, restaurerad brygga

2020               Karklö bryggförening / Karklö brygga, restaurerad brygga

2019               Mjölkö samfällighet / Mjölkö brygga, restaurerad brygga

2017               Koviksudde

2016               Karsholms bryggförening / Kasholmens brygga, nybyggd brygga (artikel i Tidningen Skärgården)

2015               Karlsudd

2013               Gatan

2012               Grenadjärbryggan (Vasallen AB)

2011               Ekholmens brygga, nybyggd brygga (Nämdötraden)

2010               Bruket och Skuggan

2009               Eknö

2008               Yxlövik (för år 2007)

2008               Vättersö Södra (för år 2006)

2004               Galtholmen

2002               Rindöbaden (Vaxholms stad)

2000               Stensvik

1997               Bernhadsro

1994               Lilla Betsö

1994               Väsbystrand (för år 1993)

1988               Idholmen

1985               Hasselö

Bryggkommittén handhar också ansökningar om bidrag ur den s.k. Malmströmska fonden, ur vars avkastning medel kan sökas för mindre åtgärder på trafikbryggor i södra skärgården.

Utdelning ur Malmströmska fonden har skett till:

År                 Förening

2009              Kalvholmens Tomtägarförening

2005              Nord-Östra Nämdös Samfällighetsförening (Östanviks brygga)

1999              Aspö Bryggförening (Nämdötraden)

1997              Aspö, Nåttarö + Rånö

1994              Gränö ångbåtsbrygga