Sidan uppdaterad 2023-07-29

Bryggkommittén

2023-07-29 Tidningen Skärgården: Digitala semaforer - ett framtidsämne

Viktig information till föreningar som äger bryggor som trafikeras av Waxholmsbolaget:

Bidrag för underhåll och reparation av bryggor som trafikeras av regionens sjötrafik

Föreningar som äger en brygga som anlöps av Waxholmsbolaget eller SL:s pendelbåtstrafik kan fram till sista maj 2023 söka bryggbidrag. 

Vilka får söka? 

  • Organisationer verksamma inom området regional utveckling och/eller regional samverkan så som privata bryggföreningar och samfälligheter eller liknande kan omfattas av möjlighet att söka bryggbidrag. 
  • Läs mer via länken här, där man också kan ladda hem en pdf med riktlinjer för trafikbryggor.
  • 2023-01-24 / Tidningen Skärgården: Dags att söka bryggbidrag

Mer från Region Stockholm gällande fakta om skärgården och skärgårdsrelaterade projekt


Bryggkommittén 2023: 

Harry Bouveng, Åsa Gibson-Lundmark, Urban Ryadal, Bo Lagerqvist

  • Se även Bryggråd för mer information vad bryggkommittén gör.

Bryggkommittén bevakar bl.a. frågor rörande reparationer och nybyggnationer av trafikbryggor samt bidragsfrågor. Kommittén kan vara behjälplig med stöd och råd till bryggföreningar samt kontakter med myndigheter och rederier.

Varje år hålls ett ”Bryggråd” där aktuella bryggfrågor tas upp. Till bryggrådet brukar, förutom föreningsmedlemmarna, bl.a. företrädare för Waxholmsbolaget och andra intressenter samt teknisk expertis på området bjudas in.

Årets brygga

Årligen utser Bryggkommittén en nybyggd/ombyggd trafikbrygga till "Årets Brygga". På senare år har bl.a. Wettersö S.a, Yxlövik, Skuggan, Bruket och Eknö utsetts till Årets Brygga. Utmärkelsen innebär inget ekonomiskt bidrag, utan är tänkt som en uppmuntran till brygghållare som har lagt ned ett stort arbete på planering, finansiering och byggande av en brygga.

År                  Förening/brygga

2020               Karklö bryggförening/Karklö brygga, restaurerad brygga

2019               Mjölkö samfällighet/Mjölkö brygga, restaurerad brygga

2016               Karsholms bryggförening/Kasholmens brygga, ny brygga (artikel i Tidningen Skärgården)

2011               Ekholmens brygga, ny brygga (Nämdötraden)

Bryggkommittén handhar också ansökningar om bidrag ur den s.k. Malmströmska fonden, ur vars avkastning medel kan sökas för mindre åtgärder på trafikbryggor i södra skärgården.

Utdelning ur Malmströmska fonden har skett till:

År                 Förening

2009              Kalvholmens Tomtägarförening

2005              Nord-Östra Nämdös Samfällighetsförening (Östanviks brygga)

1999              Aspö Bryggförening (Nämdötraden)

1997              Aspö, Nåttarö + Rånö

1994              Gränö ångbåtsbrygga