Stomlinjegruppen

Arbetsgruppen med sju ledamöter bildades år 2007 och har som målsättning att studera de bärande
stora traderna i Stockholms skärgård, de från Stockholm, Nacka och Lidingö - via Vaxholm till bland annat Arholma, Husarö, Möja, Sandhamn, samt via Skurusundet till Nämdö, Ornö och Utö inom ramen för Waxholmsbolagets flexibla linjenät som tar hänsyn till olika resandemönster samt till olika passagerarkategoriers behov. I kommitténs arbete har även taxefrågor behandlats och även inriktning på aktuella trafikfrågor när situationen har påkallat uppmärksamhet.