Nobel Center på Blasieholmen

Stockholms stad skall dra tillbaka sin överklagan till Mark- och miljööverdomstolen vilket innebär att planerna för ny bebyggelse skrinläggs. Föreningen anser att området med byggnader främst behövs för sjöfartens behov.
- - -
Skärgårdens trafikantförening är djupt kritisk mot förslaget till Nobelcenter på Blasieholmen.

Läs föreningens överklagande  av Stockholms kommun-fullmäktiges beslut här.

Tal av Trafikantföreningens ordf Lennart Rohdin vid manifestationen mot Nobel Center på Blasieholmen
torsdagen den 10 december 2015 finns här.

Trafikantföreningens yttrande, 2015-11-20, över den föreslagna ändringen av detaljplanen för ett Nobel Center på Blasieholmen.

Ladda ner skrivelsen (2015-02-06), undertecknad av flera skärgårdsorganisationer om områdets betydelse för skärgårdstrafiken.

Här finns flygblad och pressmeddelande och  synpunkter på ansökan om bortledande av grundvatten på Blasieholmen.

 Trafikantföreningen har protesterat mot  planerna med att uppföra ett Nobelcenter på Blasieholmen. Läs vår skrivelse här eller under fliken Aktuellt / Äldre skrivelser och yttranden.

 Skriv under upprop om att bevara tullhuset och hamnmagasinen på Blasieholmen  här.

 På Facebook finns en sida med samma syfte: Bevara Blasieholmen - flytta Nobelbygget