Skärgårdstrafikanten

Föreningens tidskrift, Skärgårdstrafikanten nr 1, 3 och 4, med aktuella förenings-, trafik-, och skärgårdsfrågor utsändes till medlemmarna tre gånger per år. Här finns några tidigare nummer.
Nr 2 är Skärgårdsboken med sommarens alla turlistor i Saltsjön och Mälaren och mycket mer...

Skärgårdstrafikanten nr 4/2022


Innehåll:

 • Omslagsbilden, framsidan: motorfartyget Mysing, foto: Lars Berglöf
 • Ordförandens spalt, Lars Nyberg, sid 2
 • Rapport från föreningens utfrågning av regionpolitker, partierna om framtida skärgårdstrafiken, sid 3-5
 • Hur påverkas länets framtida sjötrafik? Ett utdrag ur regionens nya mittenkoalitions budgetförslag, sid 5-7
 • Rapport från föreningens Bryggråd, sid 8-10
 • Rapport från föreningens Trafikråd, sid 10-11
 • Inbjudan till Vintermöte 14 mars 2023, sid 11
 • Isläggning? Om vinterns turlistor av Lars Berglöf, sid 12-15
 • Antal heltidsboende på öar, statistik från SCB, sid 16-17
 • Kallelse Årsmöte 11/1 2023, dagordning sid 18 samt på hamsidan här!
 • Verksamhetsberättelse 1/10-2021 - 30/9 2022, sid19-21
 • Förslag till stadgeändring (ändra från brutet verksamhetsår till kalenderår), sid 21
 • Resultat- och balandsräkning 2021-2022 (okt-sept), sid 22
 • Valberedningens förslag, sid 23
 • Dags att betala medlemsskap 2023, sid 24-26
 • Inbjudan till Skärgårsbåtens dag torsdag 8 juli 2023, sid 27
 • Omslagsbilden, baksidan: pendelbåten Clara, foto: Lars Berglöf

 Foto: Lars Berglöf


Inbjudan till Brygg- och Trafikråd hösten 2022

På hemsidan: Bryggrådet här! Trafikrådet här!


Skärgårdstrafikanten nr 3/2022

 

Innehåll:

 • Omslagsbilden: Fartygen på väg att lämna Vaxholm vid Skärgårdsbåtens Dag den 8 juni 2022
 • Ordförandens spalt, Lars Nyberg, sid 2
 • Inbjudan till 25 augusti 2022 Utfrågning av politiker om den framtida skärgårdstrafiken sid 3
 • Björn Sylvén 1953-2022 av Lars Berglöf, sid 4-5
 • Rapport från Bryggkommittén, sid 5-9
 • Inbjudan till Bryggråd 3 oktober 2022 samt Trafikråd 23 november 2022, sid 9
 • Privata initiativ för att underlätta resandet av Britt Fogelström, sid 10-11
 • En skärgårdssommar - men snart är det höst av Lars Berglöf. sid 12-18
 • Två Waxholmsbåtar med namnet Skärgården av Lars Berglöf, sid 19
 • Föreningens kontaktuppgifter, sid 20

Föreningen firade 50 år 2013

  Skärgårdstrafikantens jubileumsskrift nr 1/2013