Sidan uppdaterad 2024-04-14

Skärgårdstrafikanten

Föreningens tidskrift, Skärgårdstrafikanten nr 1, 3 och 4, med aktuella förenings-, trafik-, och skärgårdsfrågor utsändes till medlemmarna tre gånger per år. Här finns några tidigare nummer.
Nr 2 är Skärgårdsboken med sommarens alla turlistor i Saltsjön och Mälaren och mycket mer...

Ordförandens spalt

Från och med 2023 finns ordförandens spalt på hemsidan under den egna rubriken Ordförande har ordet.

Skärgårdstrafikanten nr 1/2024

Innehåll:

 • Omslagsbild, framsidan: m/s Delfin XI, foto: Lars Berglöf
 • Ordförandens spalt, Lars Nyberg: Vårljus trots allt, sid 2-3
 • Ur vårens revy av möten, Lars Nyberg, sid 3-5
 • Program för årets Trafikråd 24/4 och Bryggråd 16/10, sid 5
 • Året 1964, Lars Berglöf, sid 6-10
 • Björn Tygård 1942-2024, Lars Berglöf, sid 10
 • Konsten att informera (SL:s trafikinformation), sid 11
 • Medfinansiering av bryggor som trafikeras av Region Stockholms sjötrafik, sid 12
 • Sjövägarnas dekadens (ur tidn Neptun nr 3 1947-1948) en reflektion över dåtidens sjötrafikutredningar, Lars Berglöf, sid 12-13
 • Trafikverkets bryggor och sjötrafiken, sid 14
 • Från vinter till vår, Lars Berglöf, sid 15-21
 • Program Skärgårdsbåtens Dag onsdag 12 juni 2024, 60 år! sid 22-23
 • Dags att betala medlemsavgiften 2024, med betalavi, sid 24-26
 • Butik: linjekarta och tygkasse, sid 27
 • Omslagsbild, baksidan: m/s Emelie II, foto: Lars Berglöf

Skärgårdstrafikanten nr 4/2023

Innehåll:

 • Omslagsbild, framsidan: m/s Värmdö, foto: Lars Berglöf
 • Ordförandens spalt, Lars Nyberg: Hållpats mot framtiden? sid 2-3
 • Tunnare plånbok 2024 sid 3-7
 • Välkommen till Trafikråd 24 april 2024 kl 18.30, Hartwickska huset, sid 7
 • Redovisning av årets bryggbidrag, sid 8-9
 • Urban Ryadal: Bryggrådet den 15 november 2023, sid 10-11
 • En kall inledning på den förestående vintern, Lars Berglöf. Sid 12-16
 • Skärgårdsbåtens dag 60 år - 12 juni 2024, sid 17
 • Årsmöte 10 januari 2024, kl 18.30, Hartwickska huset.Kallelse samt årsmöteshandlingar sid 18-23
 • Dags att betala medlemsavgiften för 2024, sid 24-26
 • Välkommen till jubileumsfirande! Skärgårdsbåtens dag 2024, sid 27
 • Omslagsbild, baksidan: m/s Ramsö, foto: Lars Berglöf

Skärgårdstrafikanten nr 3/2023

Innehåll:

 • Omslagsbild, framsidan: m/s Västan, foto: Lars Berglöf
 • Ordförandens spalt, Lars Nyberg: Håll ångan uppe - både bokstavligt och bildligt, sid 2-3
 • Till försäljning på kansliet: Nya utgåvan av den tydliga linjekartan av Björn Sylvén samt Trafikantföreningens tygkasse, sid 3
 • Rapport från Bryggkommittén av Bo Lagerqvist. Sid 4-5
 • Skärgårdsbestyr anno 1939, om Svenska skärgårdsförbundet 1929-1939, en sammanfattande text av Lars Nyberg sid 6-10
 • 1946 Segel och motor, "En tidskrift för dem som längta till sjön och skärgården", en sammanfattande text av Lars Berglöf sid 9-13
 • Särskilt erbjudande till medlemmar i Skärgårdens trafikantförening, sid 13
 • Hösttider i skärgården: en genomgång av höstens turlistor av Lars Berglöf, sid 14-20
 • Välkommen till Skärgårdsbåtens dag 2024 onsdag 12 juni, sid 20
 • Flytande reklam (på pendelbåtarna 2023), foto: Lars Berglöf, sid 21
 • Claes Insulander, 1945-2023, en minnestext av Maggan Jönsson, sid 22-23

Skärgårdstrafikanten nr 1/2023

1963 - 2023

Nr 1 brukar även innehålla en sammanfattning av nästa år förslag på kollektivtrafikförändringar (T24). Remissunderlaget publicerades först den 28 april och en sammanfattning kom därför inte med i Skärgårdstrafikanten. Den finns nu upplagd på hemsidan här!

Innehåll:

 • Omslagsbild, framsidan: Skärgårdsbokens dag, Vaxholm den 8 juni 2022, foto: Lars Berglöf
 • Almanacksbladet när föreningen bildades för 60 år sen hemma hos Stig Dingertz 21-24 april 1963, sid 2
 • Ordförandens spalt, Lars Nyberg: I täten eller i bakvattnet? sid 3-4
 • Nya regler för bidrag till bryggor av Bo Lagerqvist, sid 4-5
 • Rapport från trafikantföreningens vintermöte, sid 5-7
 • Trafikförändringar 2024?, sid 7
 • Kajombyggnaden i Vaxholm uppskjuten, sid 8
 • Skärgårdstrafik för alla, jubileumstext, sid 9-13 / Se även sidan för historik här på hemsidan.
 • Vår efter en händelserik vinter av Lars Berglöf, sid 14-20
 • Beställningsvaror: Nyutgåva av Björn Sylvéns linjekarta från 2019 samt tygkasse med föreningens logotype, sid 21. Se även Butik här på hemsidan!
 • Har du betalt medlemsavgiften? sid 22-24
 • Ett blickfång invid farleden, sid 25
 • Info om Skärgårdsbåtens dag 2023, 8 juni, sid 26
 • Erbjudande från Stavsnäs Båttaxi, åk med Långvik tur&retur Stavsnäs-Vaxholm 8 juni, sid 27
 • Omslagsbild, baksidan: m/s Yxlan lämnar Rödlöga 5 juni 2019, foto: Lars Berglöf

Jubileumsskriften 50 år från 2013 här!


Skärgårdstrafikanten nr 4/2022


Innehåll:

 • Omslagsbilden, framsidan: motorfartyget Mysing, foto: Lars Berglöf
 • Ordförandens spalt, Lars Nyberg, sid 2
 • Rapport från föreningens utfrågning av regionpolitker, partierna om framtida skärgårdstrafiken, sid 3-5
 • Hur påverkas länets framtida sjötrafik? Ett utdrag ur regionens nya mittenkoalitions budgetförslag, sid 5-7
 • Rapport från föreningens Bryggråd, sid 8-10
 • Rapport från föreningens Trafikråd, sid 10-11
 • Inbjudan till Vintermöte 14 mars 2023, sid 11
 • Isläggning? Om vinterns turlistor av Lars Berglöf, sid 12-15
 • Antal heltidsboende på öar, statistik från SCB, sid 16-17
 • Kallelse Årsmöte 11/1 2023, dagordning sid 18 samt på hamsidan här!
 • Verksamhetsberättelse 1/10-2021 - 30/9 2022, sid19-21
 • Förslag till stadgeändring (ändra från brutet verksamhetsår till kalenderår), sid 21
 • Resultat- och balandsräkning 2021-2022 (okt-sept), sid 22
 • Valberedningens förslag, sid 23
 • Dags att betala medlemsskap 2023, sid 24-26
 • Inbjudan till Skärgårsbåtens dag torsdag 8 juli 2023, sid 27
 • Omslagsbilden, baksidan: pendelbåten Clara, foto: Lars Berglöf

 Foto: Lars Berglöf


Inbjudan till Brygg- och Trafikråd hösten 2022

På hemsidan: Bryggrådet här! Trafikrådet här!


Skärgårdstrafikanten nr 3/2022

 

Innehåll:

 • Omslagsbilden: Fartygen på väg att lämna Vaxholm vid Skärgårdsbåtens Dag den 8 juni 2022
 • Ordförandens spalt, Lars Nyberg, sid 2
 • Inbjudan till 25 augusti 2022 Utfrågning av politiker om den framtida skärgårdstrafiken sid 3
 • Björn Sylvén 1953-2022 av Lars Berglöf, sid 4-5
 • Rapport från Bryggkommittén, sid 5-9
 • Inbjudan till Bryggråd 3 oktober 2022 samt Trafikråd 23 november 2022, sid 9
 • Privata initiativ för att underlätta resandet av Britt Fogelström, sid 10-11
 • En skärgårdssommar - men snart är det höst av Lars Berglöf. sid 12-18
 • Två Waxholmsbåtar med namnet Skärgården av Lars Berglöf, sid 19
 • Föreningens kontaktuppgifter, sid 20