Skärgårdsbåtens Dag 10 juni 2020
flyttas förhoppningsvis till en dag i september...

Matsalsbokningar sker via Blidösundsbolaget
tfn: 08-24 30 90 från mitten av mars och det gäller fartygen:

Storskär, Norrskär och Blidösund

Mariefreds Matsal bokas på tfn: 08-669 88 50

Östanå I matsal bokas hos Strömmabolaget
tfn: 08-120 04 000

Biljetter till respektive båt bokas på kansliet:
08-662 89 02

Välkomna!

Information i vårens nummer av Skärgårdstrafikanten.

Se även direktlänk under Om föreningen

 Skärgårdstrafik för alla!

Hemsidan uppdaterad:
2020-06-01

Vi finns på Facebook!

2020-05-09

Gilla vår Facebooksida
@skargardstrafikanten för snabba uppdateringar.

Expeditionen stängd!

2020-03-17

Från och med 17/3 hålls expeditionen stängd tills vidare, som en försiktighetsåtgärd.

Kansliet nås per mejl och mobil under tiden.

Vårvintermötet inställt!

2020-03-17

Skärgårdens trafikantförening ställde in vårvintermötet, tema sjötrafik, med anledning av den aktuella corona-pandemin. Trafikrådet flyttas till höstens redan inplanerade datum för bryggråd, torsdag 24/9. Bryggrådet i sin tur flyttas till en kväll i oktober.

Styrelsen


Trafikantföreningens årsplan 2020, se Medlemsmöten

Välkommen till en av Stockholms skärgårds
största föreningar!

 Foto: Nilla Söderqvist

Ha koll på vad som händer med kollektivtrafiken till sjöss, via Waxholmsbolagets hemsida. Förändringar kan ske med kort varsel pga coronapandemin. Inga tidtabeller finns på semaforer eller på hemsidan.
Sök alltid din resa via hemsidan, appen eller kundtjänst 08-600 10 00.

18 juni - 16 augusti: Turtiderna är sökbara redan nu WÅAB:s hemsida.

22 juni - 16 augusti: Nord/Syd-linjen, turtiderna sökbara, se ovan.

Waxholmsbolagets linjekarta, hela skärgården, som pdf här. Alla kartsök på WÅAB:s hemsida här!

8 maj - 13 september: SL:s periodkort gäller ej i Waxholmsbåtstrafiken.

Så påverkar virusutbrottet
Waxholmsbolagets trafik

SIKO:s coronainfo, uppdaterad 2020-04-22:
(klicka på fotot för större bild)

levandeskärgård.se


Remissyttranden/Skärgårdsbåtens dag/Skärgårdsboken 2020

Våren, påsk- och valborgshelgerna blev helt annorlunda för oss alla på grund av coronapandemin. Och det bara fortsätter då planerna för försommaren också ändras. Skärgårdsbåtens dag den 10 juni kommer inte att kunna genomföras på utsatt datum. Styrelsen tittar nu på om evenemanget istället kan flyttas till september 2020. För övrig jobbar styrelsen - på distans - föreningens trafikkommitté med aktuella remissyttranden. Bryggkommittén med bryggfrågor samt redaktionsgruppen med Skärgårdsboken 2020 som i år, pga coronaförsenade båttidtabeller, tyvärr ges ut något senare än vanligt.

Föreningen vill gärna även nå medlemmarna med e-post för snabba uppdateringar. Meddela din e-postadress till föreningen, se här! Och följ oss gärna på Facebook: @skargardstrafikanten


Skärgårdens Trafikantförening

En ideell förening för alla som utnyttjar den kollektiva sjötrafiken i Stockholm och i skärgården.

Som medlem i föreningen får du, per post, tre nr av medlemsbladet Skärgårdstrafikanten samt till sommaren Skärgårdsboken som, bland mycket annat, innehåller sommarens alla båttidtabeller i Mälaren och Saltsjön.

Kallelser per post till medlemsmöten, trafikråd, bryggråd samt Skärgårdsbåtens Dag - en stor folkfest!

Medlemsavgift år 2020:

Enskild medlem 150 kr

Föreningar och organisationer 250 kr

  • plusgiro: 70 17 48 - 6
  • bankgiro: 5118 - 6542

Trafikantföreningen samarbetar med trafikföretagen när det gäller planering av trafik och har löpande kontakt med myndigheter, rederier samt lokaltrafiken på land. Föreningen har verkat för en utökad kollektiv båttrafik i Stockholms hamn och närområde som komplement till kollektivtrafik på land. För att kunna fortsätta vårt arbete behöver vi bli många fler!

Nyhetsbrev per e-post

Meddela din e-oostadress, gäller både nya som "gamla" medlemmar. Mer här!


Vårturlistan 2020 - med corona-restriktioner!

Foto: Nilla Söderqvist Skyltning på semaforerna i coronatider

Waxholmsbolagets vårturlista 2020 startade 20 april. Sök alltid din resa på WÅAB:s startsida eller i appen. Eller ring Kundtjänst: 08-600 10 00.

2020-05-28:  "Res bara om du måste" OBS! Färdtjänst och öbor med Ö-kort har numera förtur under coronapandemin!

Bilden nedan gäller den kollektiva sjötrafiken och anger fördelarna med att färdas med båt - generellt. Våren 2020 uppmanas vi dock att resa så lite som möjligt i kollektivtrafiken vilket även omfattar den kollektiva sjötrafiken.

Foto: Nilla Söderqvist


Texter och bilder till hemsidan:
Bengt Adamsson, Stig Dingertz, Marianne Jonsson,Lars Berglöf, Gunnar Lefrell, Bo Lagerqvist, Nilla Söderqvist  m fl.