Skärgårdsbåtens Dag 2020 kunde tyvärr inte genomföras pga coronapandemin.

Mer här!

 Skärgårdstrafik för alla!

Hemsidan uppdaterad:
2020-09-25

Den framtida skärgårdstrafiken!

2020-09-25

Remissvar insänt till Regionens Trafikförvaltning!

Trafikantföreningens Trafikkommitté tackar medlemmarna för inkomna synpunkter på WÅAB/Trafikförvaltningens utredning.

Pressmeddelande, remissvar samt mediadebatt - HÄR!

Alla medlemsträffar 2020 är inställda!

2020-09-24

Skärgårdens trafikantförening ställde in vårvintermötet, tema sjötrafik, med anledning av coronapandemin.

Tyvärr kan inte Trafikrådets medlemsmöte, som flyttats till 24/9, genomföras pga fortsatta restriktioner kring pandemin. Även Bryggrådet i oktober måste ställas in.

Styrelsen, som innerligt hoppas att allt kan återgå till IRL-träffar 2021.


Trafikantföreningens årsplan 2020, reviderad 2020-09-12, se Medlemsmöten

Vi finns på Facebook!

2020-05-09

Gilla vår Facebooksida
@skargardstrafikanten för snabba uppdateringar.

Välkommen till en av Stockholms skärgårds
största föreningar!

Vaxholmspendeln linje 83/83x:

Vem är SL:s nya pendelbåt till för?

Bra med fler pendelbåtar i kollektivtrafiken men onödigt krångligt när Region Stockholms trafikutövare SL och Waxholmsbolaget opererar inom samma trafikområde/vatten utan att först ha samordnat regelverken.

Läs Trafikantföreningens insändare och...

... följ debatten - i media - HÄR!


  Klicka för större bild

KÖP linjekartan för 45 kronor (+ portokostnad) i A3-format över Waxholmsbolagets skärgårdstrafik, framtagen för Skärgårdens Trafikanförening. Ett fåtal exemplar finns ännu att beställa från kansliet.


Vi vill bli fler i föreningen!

Hjälp till att värva medlemmar genom att sprida vår värvningsaffisch:

Affischen som pdf här, för egen utskrift.


Så här blir man medlem i Skärgårdens Trafikantförening

Sätt in medlemsavgiften på föreningens pg eller bg, ange ditt namn:

Enskild medlem år 2020 = 150 kr

Föreningar och organisationer år 2020 = 250 kr

  • plusgiro: 70 17 48 - 6
  • bankgiro: 5118 - 6542

För att få utskick per post och e-post: mejla namn, postadress, e-postadress och "din" brygga (frivilligt) till kansliet.

Skärgårdens Trafikantförening

En ideell förening för alla som färdas med den kollektiva sjötrafiken i Stockholm och i skärgården.

Som medlem i föreningen får du, per post, tre nr av medlemsbladet Skärgårdstrafikanten samt till sommaren Skärgårdsboken som, bland mycket annat, innehåller sommarens alla båttidtabeller i Mälaren och Saltsjön.

Kallelser per post till medlemsmöten, trafikråd, bryggråd samt Skärgårdsbåtens Dag - en stor folkfest!

Trafikantföreningen samarbetar med trafikföretagen när det gäller planering av trafik och har löpande kontakt med myndigheter, rederier samt lokaltrafiken på land. Föreningen har verkat för en utökad kollektiv båttrafik i Stockholms hamn och närområde som komplement till kollektivtrafik på land. För att kunna fortsätta vårt arbete behöver vi bli många fler!


Remissyttranden/Skärgårdsbåtens dag/Skärgårdsboken 2020

Efter coronapandemins intåg i början av året är inget sig likt. Efter årsmötet i januari har alla medlemsmöten år 2020 inklusive Skärgårdsbåtens Dag 10 juni 2020, föreningens höjdpunkt och största inkomstkälla, ej gått och går ej att genomföra med gällande restriktioner. Styrelsen ser istället fram emot att starta upp med sina medlemsmöten så snart som möjligt nästa år - särskilt den populära ångbåtseskadern mellan Strömkajen och Vaxholm i juni 2021.

För övrig jobbar styrelsen på - nästan som vanligt - men på distans.

  • Föreningens trafikkommitté med aktuella remissyttranden samt skrivelser.
    Senast 1 september 2020 behöver Trafikkommittén ha in synpunkter på Trafikförvaltningens förslag på den framtida sjötrafiken. Mer här!
  • Bryggkommittén med bryggfrågor.OBS! Under perioden 27 augusti till slutet av september kommer Hasselkobbens brygga att vara avstängd för trafik på grund av ombyggnadsarbeten. Nästa brygga som stängs av för reparatione är Linanäs brygga och det sker den 1 oktober 2020. Mer här!
  • Redaktionsgruppen med Skärgårdsboken 2020. I år gavs boken ut senare än vanligt pga coronaförsenade båttidtabeller,

Följ oss också på Facebook: @skargardstrafikanten


Höstturlistor 2020 - med corona-restriktioner!

Waxholmsbolagets höstturlista 2020 startar 17 augusti. Sök alltid din resa på WÅAB:s startsida eller i appen. Eller ring SL:s Kundtjänst/Waxholmsbolaget: 08-600 10 00.

Waxholmsbolaget stänger sina terminaler i september 2020

WÅAB 2020-09-03: Stänger under lågsäsong

Terminalen i Stavsnäs vinterhamn är nu stängd  för gott.

Väntsalen hålls dock öppen av kommunens bolag Värmdö hamnar men den personliga servicen finns inte kvar längre. Resenärerna hänvisas till SL:s Kundtjänst, se ovan.

Läs om detta i Tidningen Skärgårdens artiklar:

2020-09-03: Sämre service i Stavsnäs för resenärer och båtar

2020-08-29: Waxholmsbolaget stänger terminaler

Mer info och länkar om turlistor mm se denna hemsidas undersida "Aktuellt".


M/S Roslagen Foto: Nilla Söderqvist


Texter och bilder till hemsidan:
Bengt Adamsson, Stig Dingertz, Marianne Jonsson,Lars Berglöf, Gunnar Lefrell, Bo Lagerqvist, Nilla Söderqvist  m fl.