Skärgårdsbåtens Dag 10 juni 2020

Matsalsbokningar sker via Blidösundsbolaget till Storskär , Norrskär och Blidösund på telefon nummer08-24 30 90 från mitten av Mars . Mariefreds Matsal kan bokas nu på telefon nummer 08-669 88 50

Du kan boka båtbiljetter hos oss på telefon

08-662 89 02

Välkomna !

Information kommer i vårens nummer av Skärgårdstrafikanten. Se även länk under Om föreningen

 

Skärgårdstrafik för alla!

Höstmöte-Bryggråd 26 sep kl 18.30

Plats: Gästabudsalen Hartwickska Huset S:t Paulsgatan 39 A

Program:
 
Att bygga en brygga – Mjölkön
Gösta Lindh, ordförande i samfällighetsföreningen berättar om hur det gick till när den gamla bryggan ersattes av en ny. Vi får höra om undersökningar, framtagande av ritningar, ekonomi och bidrag, bygglov, strandskydd, upphandling genomförande och mycket mer.
 
Sjömätning och navigering
Indrek Pöldma, Sjöblick, berättar om EU projektet ADAPT mellan Sjöfartsverket, Ålands Landskapsregering och Waxholmsbolaget, där farleder i skärgårdar sjömättes med moderna metoder. Navigatoriska förutsättningar för Waxholmsbolagets trafik och anlöp av bryggor.
 
Välkomna!

 

Remissvar

Här finns föreningens yttrande över betänkandet SOU 2017:1 För Sveriges landsbygder en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd

Utvecklad pendelbåtstrafik i Stockholm

Ladda ner Skärgårdens trafikantförenings

Brev till Trafiknämndens ledamöter i Stockholms läns landsting.

Nobel Center på Blasieholmen

Stockholms stad skall dra tillbaka sin överklagan till Mark- och miljööverdomstolen vilket innebär att planerna för ny bebyggelse skrinläggs. Föreningen anser att området med byggnader främst behövs för sjöfartens behov.
- - -
Skärgårdens trafikantförening är djupt kritisk mot förslaget till Nobelcenter på Blasieholmen.

Läs föreningens överklagande  av Stockholms kommun-fullmäktiges beslut här.

Tal av Trafikantföreningens ordf Lennart Rohdin vid manifestationen mot Nobel Center på Blasieholmen
torsdagen den 10 december
finns här.

Trafikantföreningens yttrande över den föreslagna ändringen av detaljplanen för ett Nobel Center på Blasieholmen (20 nov)

Ladda ner aktuell  (6 februari) skrivelse undertecknad av flera skärgårdsorganisationer om områdets betydelse för skärgårdstrafiken.

Här finns flygblad och pressmeddelande och  synpunkter på ansökan om bortledande av grundvatten på Blasieholmen.

 Trafikantföreningen har protesterat mot  planerna med att uppföra ett Nobelcenter på Blasieholmen. Läs vår skrivelse här eller under fliken Aktuellt.

 Skriv under upprop om att bevara tullhuset och hamnmagasinen på Blasieholmen  här.

 På Facebook finns en grupp med samma syfte.

Bli medlem

Medlemsavgiften för år 2020 är

för enskild medlem - 150 kr

för föreningar och organisationer m fl - 250 kr

Plusgiro 70 17 48 -6

Bankgiro 5118-6542

Som medlem får Du:

Skärgårdsboken i brevlådan i början av juni

Trafikbolagens höst- vinter- och vårturlistor per post (anmäl detta till expeditionen)

Föreningens medlemstidskrift Skärgårdstrafikanten, 3 nr / år

Kallelser till föreningsmöten, trafikråd, bryggråd och Skärgårdsbåtens Dag.

 

Välkommen till en av Stockholms skärgårds
största föreningar!

Skärgårdens Trafikantförening är en förening för alla som utnyttjar den kollektiva båttrafiken i Stockholms skärgård.

Som medlem i föreningen får du till sommaren Skärgårdsboken och tre gånger om året vårt medlemsblad Skärgårdstrafikanten. De medlemmar som har anmält det får dessutom alla Waxholmsbolagets turlistor direkt hem i brevlådan.

Bli medlem - sätt in 150 kr på pg 70 17 48 - 6

Vi  arrangerar årligen Skärgårdsbåtens Dag  ända sedan 1964 — en av de största folkfesterna i skärgården!

Trafikantföreningen samarbetar med trafikföretagen när det gäller planering av trafik och har löpande kontakt med myndigheter, rederier och lokaltrafiken på land. Föreningen har verkat för en utökad kollektiv båttrafik i Stockholms hamn och närområde som komplement till kollektivtrafik på land. För att kunna fortsätta vårt arbete behöver vi bli många fler!

 

 

 Texter och bilder till hemsidan av Bengt Adamsson, Stig Dingertz, Marianne Jonsson,

Lars Berglöf, Gunnar Lefrell, Bo Lagerqvist m fl.