Skärgårdsbåtens Dag 2021 planeras till onsdag 9 juni.

Mer här!

 Skärgårdstrafik för alla!

Hemsidan uppdaterad:
2020-12-01

Coronarestriktioner

2020-10-22

SIKO:s coronainfo för skärgårdsbesökare:

Klicka på bilden för större format.

 Den framtida         skärgårdstrafiken! 

2020-09-25

Remissvar insänt till Regionens Trafikförvaltning!

Trafikantföreningens Trafikkommitté tackar medlemmarna för inkomna synpunkter på WÅAB/Trafikförvaltningens utredning.

Uttalande av ordförande i Tidningen Skärgården.  Pressmeddelande, remissvar samt mediadebatt - HÄR!

Alla medlemsträffar 2020 är inställda!

2020-09-24

Skärgårdens trafikantförening ställde in vårvintermötet, tema sjötrafik, med anledning av coronapandemin.

Tyvärr kan inte Trafikrådets medlemsmöte, som flyttats till 24/9, genomföras pga fortsatta restriktioner kring pandemin. Även Bryggrådet i oktober måste ställas in.

Styrelsen, som innerligt hoppas att allt kan återgå till IRL-träffar 2021.


Trafikantföreningens årsplan 2020/21, reviderad 2020-10-22, se Medlemsmöten

Vi finns på Facebook!

2020-05-09

Gilla vår Facebooksida
@skargardstrafikanten för snabba uppdateringar.

Välkommen till en av Stockholms skärgårds
största föreningar

 OBS! Föreningen har ny e-postadress! 

Som en del medlemmar kanske känner igen?

info@skargardstrafikanten.se

Vi har haft den tidigare, se även kansliets sida


  Klicka för större bild

 SLUT!  Linjekartan i A3-format över Waxholmsbolagets skärgårdstrafik, framtagen för Skärgårdens Trafikanförening är för närvarande slutsåld. Kommer åter i lager nästa år.


Vi vill bli fler i föreningen!

Hjälp till att värva medlemmar genom att sprida vår värvningsaffisch:

Affischen som pdf här, för egen utskrift.


Så här blir man medlem i Skärgårdens Trafikantförening

Sätt in medlemsavgiften på föreningens pg eller bg, ange ditt namn:

Enskild medlem år 2021 = 150 kr

Föreningar och organisationer år 2021 = 350 kr, enligt årsmötesbeslut 2020

  • plusgiro: 70 17 48 - 6
  • bankgiro: 5118 - 6542

För att få utskick per post och e-post: mejla namn, postadress, e-postadress och "din" brygga (frivilligt) till kansliet.

Skärgårdens Trafikantförening

En ideell förening för alla som färdas med den kollektiva sjötrafiken i Stockholm och i skärgården.

Som medlem i föreningen får du, per post, tre nr av medlemsbladet Skärgårdstrafikanten samt till sommaren Skärgårdsboken som, bland mycket annat, innehåller sommarens alla båttidtabeller i Mälaren och Saltsjön.

Kallelser per post till medlemsmöten, trafikråd, bryggråd samt Skärgårdsbåtens Dag - en stor folkfest!

Trafikantföreningen samarbetar med trafikföretagen när det gäller planering av trafik och har löpande kontakt med myndigheter, rederier samt lokaltrafiken på land. Föreningen har verkat för en utökad kollektiv båttrafik i Stockholms hamn och närområde som komplement till kollektivtrafik på land. För att kunna fortsätta vårt arbete behöver vi bli många fler!


Remissyttranden/Skärgårdsbåtens dag/Skärgårdsboken 2020

Efter coronapandemins intåg i början av året är inget sig likt. Efter årsmötet i januari har alla medlemsmöten år 2020 inklusive Skärgårdsbåtens Dag 10 juni 2020, föreningens höjdpunkt och största inkomstkälla, ej gått och går ej att genomföra med gällande restriktioner. Styrelsen ser istället fram emot att starta upp med sina medlemsmöten så snart som möjligt nästa år - särskilt den populära ångbåtseskadern mellan Strömkajen och Vaxholm i juni 2021.

För övrig jobbar styrelsen på - nästan som vanligt - men på distans.

Följ oss också på Facebook: @skargardstrafikanten


Höstturlistor 2020 - med corona-restriktioner!

Waxholmsbolagets höstturlista 2020 pågår till 13 december. Sök alltid din resa på WÅAB:s startsida eller i appen. Eller ring SL:s Kundtjänst/Waxholmsbolaget: 08-600 10 00.

Reser du mellan Strömkajen och Vaxholm? Då uppmanar Waxholmsbolaget att man söker sin resa på SL-sajten.

Mer info och länkar om turlistor mm se denna hemsidas undersida "Aktuellt".


Foto: Nilla Söderqvist

Texter och bilder till hemsidan:
Bengt Adamsson, Stig Dingertz, Marianne Jonsson,Lars Berglöf, Gunnar Lefrell, Bo Lagerqvist, Nilla Söderqvist  m fl.