Skärgårdsbåtens Dag den 8 juni 2016

Ladda ner årets program

För att boka biljetter, ring 08-662 89 02, eller köp biljetter i Waxholmsbolagets terminal på Strömkajen (framför Grand Hotel) på onsdag  8 juni från kl 15.00.

 (OBS, m/s Enköping ersätts av m/s Östanå I)

 

Skärgårdstrafik för alla!

Trafikråd 20/9

Tisdagen den 20 september 2016 kl 18.30 i Gästabudssalen, Hartwickska Huset, S:t Paulsgatan 39 A (ingång från gatan). Se kallelse under fliken Medlemsmöten

Nobel Center på Blasieholmen

Skärgårdens trafikantförening är djupt kritisk mot förslaget till Nobelcenter på Blasieholmen.

Läs föreningens överklagande  av Stockholms kommun-fullmäktiges beslut här.

Tal av Trafikantföreningens ordf Lennart Rohdin vid manifestationen mot Nobel Center på Blasieholmen
torsdagen den 10 december
finns här.

Trafikantföreningens yttrande över den föreslagna ändringen av detaljplanen för ett Nobel Center på Blasieholmen (20 nov)

Ladda ner aktuell  (6 februari) skrivelse undertecknad av flera skärgårdsorganisationer om områdets betydelse för skärgårdstrafiken.

Här finns flygblad och pressmeddelande och  synpunkter på ansökan om bortledande av grundvatten på Blasieholmen.

 Trafikantföreningen har protesterat mot  planerna med att uppföra ett Nobelcenter på Blasieholmen. Läs vår skrivelse här eller under fliken Aktuellt.

 Skriv under upprop om att bevara tullhuset och hamnmagasinen på Blasieholmen  här.

 På Facebook finns en grupp med samma syfte.

Bli medlem

Medlemsavgiften för år 2016 är

för enskild medlem - 150 kr

för föreningar och organisationer m fl - 250 kr

Plusgiro 70 17 48 -6

Som medlem får Du:

Skärgårdsboken i brevlådan i början av juni

Trafikbolagens höst- vinter- och vårturlistor per post

Föreningens medlemstidskrift Skärgårdstrafikanten

Kallelser till föreningsmöten, trafikråd, bryggråd och Skärgårdsbåtens Dag.

 

Välkommen till en av Stockholms skärgårds
största föreningar!

Skärgårdens Trafikantförening är en förening för alla som utnyttjar den kollektiva båttrafiken i Stockholms skärgård.

Som medlem i föreningen får du alla Waxholmsbolagets turlistor direkt hem i brevlådan liksom Skärgårdsboken och vårt medlemsblad Skärgårdstrafikanten.

Bli medlem - sätt in 150 kr på pg 70 17 48 - 6

Vi  arrangerar årligen Skärgårdsbåtens Dag  ända sedan 1964 — en av de största folkfesterna i skärgården!

Trafikantföreningen samarbetar med trafikföretagen när det gäller planering av trafik och har löpande kontakt med myndigheter, rederier och lokaltrafiken på land. Föreningen verkar för en utökad kollektiv båttrafik i Stockholms hamn och närområde som komplement till kollektivtrafik på land. För att kunna fortsätta vårt arbete behöver vi bli många fler!

 

Kritiken mot  upphandlingen av skärgårdstrafiken fortsatte under hösten 2013 ända fram tills dess upphandlingen avbröts. Detta uppmärksammades i tidningar, på nätet och i lokala nyhetssändningar på TV, som t ex  på Brännpunkt i  Svenska Dagbladet och på  Skärgårdsbryggan. På Facebook finns gruppen Kräv bättre skärgårdstrafik – dra inte ned på våra turer!

Inför kommande upphandling lämnade Skärgårdens Trafikantförening den 10 september 2014 dessa kommentarer till Trafikförvaltningens förstudie.

 

 Texter och bilder till hemsidan av Bengt Adamsson, Stig Dingertz, Marianne Jonsson,

Lars Berglöf, Gunnar Lefrell, Bo Lagerqvist m fl.