Skärgårdsbåtens Dag 2022!

Onsdag 8 juni!

Några YouTube-filmer filmade under ljusa sommarkvällar att inspireras av.

Läs mer här!


 Nyhet! Kulturhistoria

Stockholm skärgård genom tiderna!

© Utgiven av Skärgårdens Trafikantförening med stöd av Statens kulturråd och Riksantikvarieämnbetet
Publicerad på hemsidan HÄR!

Julbåten / Roland Svensson

"Julbåten", Roland Svensson ©


WÅAB tipsar!

Resmål i skärgården


 

 

Välkommen till en av Stockholms skärgårds största föreningar

2022-01-10 Information till medlemmarna angående röstningsförfarande mm gällande föreningens årsmöte 2022:

Se info under ämnesraden Medlemsmöten/Årsmöte här!

Tips! Meddela din mejladress till föreningens kansli för snabba notiser

Nyårshälsning från föreningens ordförande:

Gott Nytt År bäste medlem!

… ber jag att få önska samtidigt som jag dessvärre måste meddela att vårt planerade årsmöte den 11 januari på Hartwickska Huset ställs in med anledning av smittoläget.

Du inbjuds i stället att delta i digitalt årsmöte den 27 januari kl 18.30. `

Årsmöteshandlingar (i stort sett samma som i Skärgårdstrafikanten 4/21) och information om mötet, omröstningar, anmälan till mötet mm kommer inom kort att finnas på föreningens hemsida. Inga handlingar kommer att utsändas per post. 

Trots denna besvärliga inledning ser vi fram mot ett spännande år för skärgårdstrafiken, där Trafikantföreningen kommer att vara aktiva. Regionen ska ta beslut om den framtida skärgårdstrafikens utformning, en fråga där föreningen varit aktiv, och vi hoppas att efter två års uppehåll kunna återuppta firandet av Skärgårdsbåtens Dag onsdagen den 8 juni.

Jag ser fram mot att diskutera föreningens verksamhet med Dig på årsmötet 27 januari 2022. 

Välkommen!

Lars Nyberg, ordförande


För att kunna påverka den kollektiva sjötrafiken i Stockholms län så den blir så bra som möjligt...

... behöver vi bli fler i föreningen!

Hjälp till att sprida vår medlemsvärvning vidare till skärgårdstrafikanter i din omgivning:

Med Ditt medlemskap i Skärgårdens Trafikantförening stärker Du skärgårdstrafikanternas röst.

Skärgårdens Trafikantförening jobbar med:

Trafikfrågor: Skärgårdstrafiken och pendelbåtstrafiken

Se ev förändringar i trafiken/tidtabellerna: Mer om Vinterturlistan 2021-22 här!

Bryggfrågor

Insändare

Remissyttranden

Medlemsbladet Skärgårdstrafikanten 4 nr per år varav Skärgårdsboken är nr 2

 Kampanj för att värva nya medlemmar 2022

Kampanjaffischen 2022 som pdf här!

Gilla vår Facebooksida @skargardstrafikanten för snabba uppdateringar.


Så här blir man medlem i Skärgårdens Trafikantförening

Sätt in medlemsavgiften på föreningens pg, bg eller swish och ange ditt namn och mejladress:

Ny medlem? Betala nu och bli medlem för 2022 (och resten av 2021)

Enskild medlem år 2022 = 150 kr

Föreningar och organisationer år 2022 = 350 kr, enligt årsmötesbeslut 2020

  • plusgiro: 70 17 48 - 6
  • bankgiro: 5118 - 6542
  • Swish: 123 352 78 35 / Uppge namn och mejladress i meddelande!


För utskick per post och/eller e-post: mejla namn, postadress, e-postadress och "din" brygga (frivilligt) till kansliet.

Följ oss också på Facebook: @skargardstrafikanten


Foto: Nilla Söderqvist

Texter och bilder till hemsidan:
Bengt Adamsson, Stig Dingertz, Marianne Jonsson, Lars Berglöf, Gunnar Lefrell, Bo Lagerqvist, Nilla Söderqvist  m fl.


 

 Skärgårdstrafik för alla!

Hemsidan uppdaterad
2022-01-20

OBS!
19/1 var sista dagen att skicka in årsmötesrösten till kansliet!
Mer info här!

Skärmaräng, foto: Bo Lagerqvist

Trafikförändringar pga isläget, se WÅAB-sajten.
SL:s periodkort i WÅAB-trafiken gäller!


 

Årsmöte 2022

2022-01-27

Stämman sker digitalt torsdag 27/1 2022 kl 18.30
Se info om årsmötet här!

Påbörjat kalendarium 2022 här!

Vintertidtabellerna

2021-12-13

Bryggråd

2021-11-22

Hartwickska huset kl 18.30

  • TRF, bryggor mm
  • Stämmarsunds brygga

Se kvällens presentationer här!

Remissyttranden!

2021-11-17

Läs Trafikantföreningens yttranden här!
Samt minnesanteckningar från ett digitalt mötet
den 17 november där resultatet från remissomgång 2 presenterades.

Coronarestriktioner!

2020-10-22

SIKO:s coronainfo för skärgårdsbesökare:

Klicka på bilden för större format.